Jaarverslag 2015 Cliëntenraad De Waalboog

In ons jaarverslag leggen wij als Cliëntenraad van Stichting De Waalboog, net als in voorgaande jaren, verantwoording af over onze activiteiten in 2015. Uitgangspunt hiervoor is vooral de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Deze Wet noemt expliciet de onderwerpen waarvoor een adviesrecht of een verzwaard adviesrecht van een cliëntenraad geldt. Deze bevoegdheden zijn ook opgenomen in de in 2010 tussen de Raad van Bestuur en de Cliëntenraad gesloten samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast kan een cliëntenraad ongevraagd advies uitbrengen over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

Ons werk werd ook in 2015 gekenmerkt door een grote diversiteit. Er kwam ook veel meer werk op ons pad. In paragraaf 8 (pagina’s 9 tot en met 13) treft u een volledig overzicht aan van de door ons uitgebrachte adviezen.

Jaarverslag 201 Cliëntenraad Waalboog

Klik hier voor het Jaarverslag 2015 Cliëntenraad De Waalboog

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *