Stand van zaken wetsvoorstel WMCZ

Er wordt een verbetering van de positie van cliënten beoogd met de aanpassing van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Deze wet bevordert algemene medezeggenschap van cliënten, zodat de wensen en behoeften van cliënten centraal staan bij besluitvorming. De wet regelt daartoe bevoegdheden die de cliëntenraden kunnen inzetten om het cliëntenperspectief meer onder de aandacht van een zorginstelling te brengen en daarmee te zorgen voor meer balans in het bestuur. In het wetsvoorstel worden mogelijkheden en manieren om medezeggenschap uit te oefenen versterkt. De wet is recentelijk in internetconsultatie geweest. In totaal zijn er bij de internetconsultatie 146 reacties binnengekomen. Daarvan zijn er 99 openbaar. De reacties uit de internetconsultatie vormen aanleiding om het wetsvoorstel op een aantal punten fundamenteel aan te passen. Over een aantal van deze aanpassingen wordt nog met partijen, zoals de Landelijke Commissie voor Vertrouwenslieden (LCvV), gesproken.

Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in maart in de ministerraad besproken, waarna het zal worden aangeboden aan de Raad van State. Daarna zal het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

De visie van NCZ 

De bedoeling van de wetgever is duidelijk in de lijn met de belangen van cliënten en cliëntenraden in de zorg. Deze nieuwe Wmcz lijkt een oprechte versterking van de positie van cliëntenraden en lijkt bij te dragen aan goede inspraak en medezeggenschap.

Toch zijn er enkele punten die wij graag aangescherpt of verbeterd zouden willen zien.

Download hier de reactie van NCZ op de internetconsultatie Wmcz

Workshop Wmcz II

Wilt u weten wat de wijzigingen in houden en wat daarvan de consequenties voor u als cliëntenraad zijn? Wilt u de huidige stand van zaken en het verloop van de nieuwe Wmcz weten? Vraagt u dan de workshop Wmcz II aan. Deze workshop duurt 2 uren en kost € 250,00. Hier zijn de reiskosten bij inbegrepen. BTW wordt niet berekend vanwege de CRKBO registratie.

Download hier het concept Wmcz II 

Download hier de memorie van toelichting op het concept Wmcz II

Hier kunt u alles over de laatste ontwikkelingen van de WMCZ lezen?

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *