Nieuws over het onderwerp hervorming langdurige zorg: Minister Asscher (SZW) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) introduceren vandaag de huishoudelijke hulp toelage. Mensen die hulp nodig hebben maar niet alles zelf kunnen betalen, krijgen een toelage zodat ze hun huishoudelijke hulp kunnen behouden. Met deze toelage kunnen ruim 10.000 banen behouden blijven. Het kabinet heeft hiervoor € 75 miljoen beschikbaar. Deze maatregel wordt de komende weken verder uitgewerkt. Dit melden Asscher en Van Rijn vandaag aan de Tweede Kamer.

Actieplan voorkomen onnodige ontslagen

De bewindspersonen komen – naast de toelage en de wettelijke waarborgen – met de volgende acties om onnodige ontslagen in de zorg te voorkomen:

  • Het kabinet heeft € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor een sectorplan in de zorg om mensen aan de slag te houden binnen de zorg of naar ander werk te begeleiden buiten de zorg. De sector zelf draagt ook € 100 miljoen bij. Een deel daarvan is al goedgekeurd. De rest van de maatregelen die de sector zelf voorstelt om werkloosheid te voorkomen wordt nog beoordeeld.
  • Er komt een speciale taskforce (Taskforce Transitie Langdurige zorg) waar aanbieders en gemeenten terecht kunnen als het inkoopproces te traag gaat of dreigt vast te lopen. Zo kan worden gezorgd voor een redelijke opstelling van alle betrokken partijen met als doel een verantwoorde transitie op de arbeidsmarkt. Als betrokken partijen goed met elkaar samenwerken, kan het aantal onnodige ontslagen flink worden beperkt.
  • Wanneer een (zorg)instelling meedoet aan een aanbesteding verleent het UWV geen ontslagvergunning, omdat nog onduidelijk is dat er structureel arbeidsplaatsen vervallen.
  • Mocht blijken dat meer mensen ondersteuning nodig hebben, dan zal de minister van SZW UWV vragen om aanvullende dienstverlening te bieden aan mensen aan wie ontslag is aangezegd.

Er gaat veel veranderen in de zorg. Zo komen er andere functies en wordt zorg vaker thuis verleend. Dat betekent dat functies veranderen, maar ook dat banen in de zorg verdwijnen. Minister Asscher en staatssecretaris Van Rijn willen met dit actieplan onnodige ontslagen in de zorg voorkomen door ervoor te zorgen dat gemeenten en aanbieders tijdig met elkaar om de tafel gaan en mensen waar straks geen werk meer voor is, zo snel mogelijk naar ander werk begeleiden.

Lees hier het hele nieuwsbericht

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *