Vandaag, dag 35 van Nederland op slot, krijgen wij te horen of de maatregelen worden versoepeld en zo ja, welke- en hoe deze worden versoepeld. De strenge bezoekregeling voor verpleeghuizen zal zeer waarschijnlijk voorlopig niet veranderen. Zeker niet nu veel zorgmedewerkers besmet blijken en het coronavirus om zich heen slaat in verpleeghuizen. Hoe schrijnend ook, bij navraag aan cliënten, cliëntenraden en mantelzorgers blijkt er toch relatief veel draagvlak te zijn voor het strenge bezoekbeleid. Ook blijkt er maatwerk mogelijk daar waar nodig. Er zijn zelfs geluiden dat veel bewoners gedijen bij de huidige situatie en de rust die dat brengt. Ik ben benieuwd hoe u dit ervaart?

Wijkverpleging

In de wijkverpleging wordt nog steeds volop zonder beschermende middelen gewerkt! Weet ik uit eigen ervaring. Kunt u dit als cliëntenraad van een Thuiszorgorganisatie ook beamen? Of gaat het bij u juist anders? Ik hoor het graag.

Goede voorbeelden

Terwijl streng bezoekbeleid blijft gehandhaafd en ook cliëntenraden de organisaties niet meer kunnen betreden, ontstaan er gelukkig veel goede alternatieve voorbeelden. Zo werd op 15 april de eerste Quarantainer geplaatst.

De Gemeenschapscliëntenraad van Zorggroep Sint Maarten deelde tulpen uit aan thuiszorgcliënten. Meer hierover verderop in deze nieuwsbrief.

Wmcz2018

Niet alles wat de klok slaat is Corona! Op 1 juli aanstaande gaat de nieuwe Wmcz2018 van kracht en zorginstellingen en cliëntenraden worden geacht 6 maanden na dato een gezamenlijke Medezeggenschapsregeling te hebben opgesteld. Dat het lastig werken is in deze uitzonderlijke periode begrijpt iedereen. Wij gaan er dan ook vanuit de de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd met coulance zal controleren. Maar, houdt u rekening met het feit dat de wet geldt, ook als u nog geen Medezeggenschapsregeling heeft.

Gratis plek in de opleiding ASC

Wij hebben het nooit aan de grote klok gehangen, maar vanaf de eerste leergang voor Ambtelijk Secretarissen hebben wij steevast één gratis plek beschikbaar gesteld. Nu cliëntenraden het wettelijke recht krijgen op professionele en onafhankelijke ondersteuning is er meer vraag dan aanbod. Door de huidige crisis komen steeds meer mensen zonder werk te zitten. Voor ons het moment om de mogelijkheid voor een gratis plek in de opleiding bekend te maken! Over de voorwaarden leest u in deze nieuwsbrief. Bent u- of kent u iemand die hiervoor graag in aanmerking wil komen. Zegt het voort!

Nog maar weer eens heel veel sterkte en zet hem op met het werk!

Hartelijke groeten,

Marika Biacsics
voorzitter bestuur NCZ

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *