Medezeggenschapsregeling

Volgens de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) moeten cliëntenraden en zorgbestuurders uiterlijk 6 maanden nadat de nieuwe wet van kracht is gegaan (vooralsnog 1-7-20) een medezeggenschapsregeling opgesteld hebben.

medezeggenschapsregelingIn de medezeggenschapsregeling moet minimaal worden opgenomen:

Hoe een cliëntenraad wordt betrokken bij de voorbereiding van een besluit inzake:

  • Wijziging doelstelling of grondslag
  • Fusie of duurzame samenwerking
  • Overdracht van de zeggenschap over de zorg of een onderdeel
  • Ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing (voor langdurige zorg, waar men in de regel 6 maanden of langer verblijft)
  • Selectie en benoeming personen die leidinggeven aan de zorgverleners (Idem dito)
  • Selectie en benoeming Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad
  • Selectie en benoeming 1 lid Raad van Bestuur of Raad van Toezicht (Voordrachtsrecht)

In de medezeggenschapsregeling kan ook een centrale cliëntenraad worden ingesteld.

Dan moet in de regeling worden opgenomen:

  • De taken van de onderscheiden raden
  • De verdeling van de bevoegdheden over de raden

De medezeggenschapsregeling moet door alle partijen worden ondertekend. Instemming met de medezeggenschapsregeling kan niet worden overgedragen.

Hoe ziet een medezeggenschapsregeling eruit? Hoe stel je een goede regeling op? Waar moet je als cliëntenraad allemaal rekening mee houden? Wat zijn de verschillen per sector?

Model medezeggenschapsregeling downloaden

Op deze pagina kunt u gratis een MODEL MEDEZEGGENSCHAPSREGELING voor uw sector, downloaden. Deze is juridisch getoetst en zal met andere organisaties worden afgestemd, zodra er meerdere modellen medezeggenschapsregelingen beschikbaar komen. De verschillende modellen per sector van NCZ kunnen na afstemming met andere partijen, door ervaringen uit het veld, door voortschrijdend inzicht en/of door jurisprudentie weer aangepast worden.

Modellen voor ziekenhuizen en eerstelijnszorg

Met betrekking tot de modellen medezeggenschapsregeling voor ziekenhuizen en voor eerstelijnszorg, is NCZ met andere veldpartijen bezig met het ontwikkelen van gezamenlijk gedragen modellen. Immers breed gedragen eenduidige regelingen zullen de medezeggenschap in het algemeen ten goede komen. Dit betekent dat de modellen voor deze sectoren op deze pagina, later vervangen kunnen worden door de gezamenlijke versies.

Het NCZ Model Medezeggenschapsregeling geeft vooral het juridische kader weer. Wij realiseren ons dat handvatten voor praktische invulling van de regeling welkom zijn. Wij houden ons van harte aanbevolen voor voorbeelden uit de praktijk ter illustratie en inspiratie voor andere (centrale) cliëntenraden!

Voor hulp bij het opstellen en implementeren van de medezeggenschapsregeling, kunt u natuurlijk een beroep doen op een Deskundige trainer van NCZ. Bel of mail ons gerust!

Richtlijn en handreiking voor budget en vergoeding van de (centrale) cliëntenraad

Volgens de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) krijgen cliëntenraden recht op een scholingsbudget, recht op het in kunnen huren van een trainer/adviseur en recht op een professionele, onafhankelijke ondersteuner: De Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad.

Op deze pagina kunt u ook gratis een RICHTLIJN EN HANDREIKING VOOR BUDGET EN VERGOEDING VAN DE CLIENTENRAAD downloaden. Deze is in samenwerking met R&A Accountants uit Zevenaar opgesteld en getoetst en zal met andere organisaties worden afgestemd, zodra er meerdere richtlijnen voor budget en vergoeding van de cliëntenraad beschikbaar komen.

Model Medezeggenschapsregeling en/of de richtlijn Budget/Vergoeding aanvragen?

Vul hieronder uw gegevens in en wij versturen u direct de model Medezeggenschapsregeling voor uw sector en richtlijnen Budget/vergoeding.

Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!