U bent onze ogen en oren,
wij zijn uw stem!

cliëntenraad SJG Weert
Jaarweergave 2022 Cliëntenraad SJG Weert

Met een goed ontvangen wervingsprocedure startten we het jaar. We mochten Ad Mattheeuwsen en Ivo Krewinkel vast aan ons team toevoegen. Tegelijkertijd namen we afscheid van een aantal leden. Niet alleen bij de Cliëntenraad kwam er wisseling van de wacht, ook bij het bestuur werd het duaal interimschap omgezet in een nieuwe bestuursopdracht waaraan de 2 bestuursleden zich committeerden. Blij zijn we met het feit dat verdiepende contactmomenten tussen  bestuur en de cliëntenraad hoog op de agenda staan en hier naar tevredenheid van beide kanten gehoor aan wordt gegeven.

Wederom was het een jaar waarin persoonsgerichte zorg, samenwerking binnen de keten en de nieuwbouw veel aandacht kregen. Het klantenpanel werd ingezet en wij mochten meningen meenemen in diverse adviestrajecten. Deze jaarweergave is een korte terugblik van onze werkzaamheden van het afgelopen jaar. Wij wensen u veel leesplezier.

Onze waarom

Missie

Wij geloven in de best mogelijke zorg voor iedereen in het adherentiegebied van SJG Weert en zetten ons in om gezondheid en welzijn te bevorderen samen met het bestuur van het ziekenhuis.

Visie

Wij dragen bij aan een wereld waarin de cliënt centraal staat. Aan een toekomst waarbij samenwerking, netwerkzorg en persoons- gerichte zorg het fundament is.

Onze focus

In 2022 lag onze focus bij persoonsgerichte zorg, samenwerking in de keten en ICT en baseerden wij onze beeldvorming aan de hand van:

  • Productiecijfers , kwartaaloverzichten, begroting en diverse advies- en instemmingsverzoeken;
  • De IKK – integrale kwaliteitskaart mooi informatief document met resultaten en ontwikkelingen van patiëntervaringen;
  • Gesprekken met o.a. het bestuur, de manager kwaliteit, manager bouw, de klachtenfunctionaris en de Raad van Toezicht;
  • Een interne audit waarvoor we werden uitgenodigd en  waarbij de focus lag op persoonsgerichte zorg en samen beslissen;
  • Diverse gesprekken met collega cliëntenraden tijdens het regionaal overleg cliëntenraden;
  • Diverse enquêtevragen via het klantenpanel (lees hierover meer in het jaaroverzicht!);
  • Een bezoek aan de verpleegafdeling.

Jaarweergave 2022 Cliëntenraad SJG Weert

Mocht u naar aanleiding van het jaarverslag vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u mailen naar: clientenraad@sjgweert.nl

Misschien ook interessant voor u

Jaarverslag 2022 cliëntenraad Sensire

Jaarverslag 2022 cliëntenraad Ikazia ziekenhuis

30 mei webinar Profileren en Communiceren als cliëntenraad

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *