Maatwerk aan de keukentafel
Individueel herbeoordelingsgesprek biedt kansen voor sociale wijkteams én inwoners gemeente Leeuwarden

De Gemeente Leeuwarden heeft de Coöperatie Amaryllis opdracht gegeven om ruim 5000 herbeoordelingsgesprekken op het gebied van WMO, AWBZ en Jeugdzorg te voeren. De Coöperatie Amaryllis is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de centrale toegang tot de basisondersteuning, geleverd door negen sociale teams in de stad en omliggende dorpen. Tijdens de zogenaamde keukentafelgesprekken beoordelen medewerkers van de teams opnieuw de persoonlijke situatie bij de inwoners thuis.

Binnen de gemeente wordt bewust gekozen voor een persoonlijk gesprek bij de mensen thuis. Deze manier van werken sluit naadloos aan op het uitgangspunt voor het gemeentelijke beleid: één gezin, één plan, één sociaal werker. En in de tweede plaats bij de visie van Amaryllis: ‘Samen doen wat nodig is’.

Kijken naar wat nodig is in plaats van waar iemand recht op heeft
Vijfduizend individuele gesprekken, dat kost tijd en: ‘iets wat tijd kost, kost vaak ook geld;  Toch zijn de Coöperatie Amaryllis en de gemeente Leeuwarden ervan overtuigd dat dit de juiste aanpak is.

De persoonlijke aanpak biedt inzicht in de situaties van inwoners die ondersteuning nodig hebben. “ In de eerste plaats geeft het persoonlijk contact met een professional deze cliënten meer vertrouwen. Je kunt hun situaties niet over één kam scheren, dus des te belangrijker om iedereen persoonlijk te spreken. Wij denken dat de zorgvraag van cliënten juist groter wordt wanneer je kort op hun ondersteuning, zonder contact gehad te hebben of de context te kennen.  Onze medewerkers leveren maatwerk. Opnieuw om tafel, kijken waar de winst te behalen valt”,, aldus projectleider Nynke Dölle van het team van tien herbeoordelingsmedewerkers die werken vanuit de verschillende wijkteams.

‘’Aan tafel kijken we naar wat iemand nodig heeft in plaats van waar iemand feitelijk recht op heeft. Het kan bijvoorbeeld naar voren komen dat iemand een indicatie voor vier uur huishoudelijke hulp heeft. Terwijl er drie uur wordt schoongemaakt en een uur boodschappen wordt gedaan. Dan moet je kijken of dat op een andere manier op te lossen is. Hebben misschien meer bewoners in de wijk of straat behoefte aan iemand die de boodschappen voor hen doet? Dan kun je kijken of er misschien een collectieve activiteit georganiseerd kan worden. Zoals een boodschappenpool. Daar draagt het sociaal wijkteam dan weer haar steentje aan bij.”

Herbeoordelingsgesprek als instrument voor vroegsignalering
Het herbeoordelingsgesprek is een belangrijk instrument voor vroegsignalering. “Ervaring leert dat er bij veel huishoudens vaak meer aan de hand is. Eenzaamheid is een veel voorkomend probleem. De huishoudelijke hulp valt dan misschien met één of twee uren weg, maar daarvoor in de plaats zoeken we naar creatieve oplossingen binnen het eigen netwerk of binnen het netwerk in de wijk. Vaak wordt op deze manier de inzet van duurdere hulp en ondersteuning teruggedrongen.,”

Werkwijze van het team
Het herbeoordelingsteam gaat volgens een vaste structuur te werk. Eind 2014 is een inventarisatie gemaakt van het totaal aantal indicaties binnen de gemeente Leeuwarden. Voor de planning van de gesprekken is gekeken naar de einddatum van de indicaties. De personen van wie de indicaties het snelste aflopen worden als eerste ingepland.

Als eerste stap wordt er telefonisch contact gezocht met de persoon waar het om gaat en/of de verantwoordelijke voor het huishouden. Dan wordt er een gesprek ingepland. Cliënten krijgen de mogelijkheid om iemand uit het eigen (sociale) netwerk aan te laten sluiten bij het gesprek. “Wanneer het gesprek plaatsvindt, bespreken we de situatie van de persoon waarmee we om tafel zitten. We beseffen ons dat dit voor sommige mensen best spannend is. Daarom is het voor veel bewoners fijn als er een familielid, vriend of kennis aanwezig is bij het gesprek. We kijken naar het totaalplaatje. Welke vraag heeft deze persoon, welke leefgebieden raakt zijn of haar situatie nog meer én hoe kunnen we daar op maat hulp op inzetten? Inzicht hebben in de persoonlijke situatie van iemand is daarom ontzettend belangrijk. Als bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp datgene is wat het gezinssysteem overeind houdt? Dan moet je je afvragen of dat hetgene is waar je iets aan moet veranderen, juist om te voorkomen dat er op korte termijn meer hulp nodig is,”, zegt Dölle.

Kennisborging in de teams
Binnen de organisatie wordt veel tijd en energie gestopt in het overdragen van kennis en ervaringen die wordt opgedaan aan de keukentafel. De kennis wordt op deze manier binnen het sociaal wijkteam geborgd. Tijdens de briefings worden de casussen besproken, wordt er van elkaar geleerd. Er vinden intervisies plaats tussen medewerkers. ‘Hoe voer je het keukentafelgesprek?’ is een veelbesproken en getraind thema. ‘’Door te investeren in de professionaliteit en ondernemerschap van onze medewerkers. hopen wij de kanteling die van ons gevraagd wordt te realiseren’’

De veranderingen in de zorg hebben veel twijfels en zorgen met zich meegebracht. Tijdens de keukentafelgesprekken wordt er inhoudelijk toelichting gegeven op de veranderingen in de zorg die op 1 januari 2015 hebben plaatsgevonden. “Van veel inwoners horen we na afloop dat zij het gesprek als prettig hebben ervaren, we worden zelfs bedankt voor het gesprek. Hebben ze toch nog twijfels of zorgen na afloop van het gesprek, dan is er altijd iemand van onze organisatie bereikbaar om hen verder te helpen.”

Meer informatie over Amaryllis Leeuwarden: www.amaryllisleeuwarden.nl

Download HIER het persbericht van Cooperatie Amaryllis Leeuwarden.

 

Vergelijkbare berichten

5 reacties

 1. Helaas blijkt uit de practijk hier in Amstelveen dat bij serieuze keukentafelgesprekken de indicatie te lang gelden was gedaan en er meer hulp nodig bleek dan bij de aatste indicatie lwas vastgesteld,. Gevolg was dat de gemeente nu meer en meer kantoor indicaties doet. De indicatiestelster bepaald de zorg op b.v 5 uur HBH voor een MD patiënt. S

 2. Stommer systeem. Welke instantie insopecteerd eigenlijk d egemeente of zij juist handelen zoals bij de zorginstellingen de inspectie doet? Dat zou leuk worden. de tekorten van de gemeente schien dan als maan raketten omhoog.

 3. Meitinker..Dat u het ff weet..

  Meitinkers’ je struikelt er tegenwoordig bijna over..
  Eigenlijk vind ik het maar een een ‘eng’ woord. ‘Meitinker’.
  Wie in godsnaam bedenkt zoiets.
  Mij boezemt het in ieder geval weinig vertrouwen in.
  Nog even en we hebben ‘foardytinkers’..

  U denkt van niet? Nou dat mag maar..
  Wist u dat de gesprekken van u en mij met zo’n ‘Meitinker’ worden geregistreerd in een digitaal systeem en al hetgeen u hebt besproken vanaf 2016 door de gemeente Leeuwarden in dossiers wordt vastgelegd?
  Natuurlijk enkel en alleen om jou en mij te helpen..maar toch..

  Dat u het ff weet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *