Over het Rosa Spier Huis
Het Rosa Spier Huis is een woon- en werkgemeenschap waar jonge en oudere kunstenaars, artiesten en wetenschappers tot op hoge leeftijd actief blijven in hun vakgebied. Kunstenaars gaan immers niet met pensioen. Het Rosa Spier Huis biedt bewoners én kunstenaars van buiten een podium om hun inspiratie te delen met het publiek. Met een hoogwaardig culturele programmering vormt het huis een bijzondere ontmoetingsplaats voor kunstenaars en kunstliefhebbers, jong en oud.

Het Rosa Spier Huis is vernieuwd
We zijn eind november verhuisd naar de Hector Treublaan in Laren, naar een nieuw huis, met dezelfde unieke sfeer en ruimte voor meer bewoners en meer culturele activiteiten. Hier blijven onze bewoners volop creëren, genieten bewoners en bezoekers van voorstellingen, concerten en exposities en ontmoeten en inspireren jonge talenten en gerenommeerde kunstenaars elkaar.

Binnen het Rosa Spier Huis zijn (onbezoldigde) functies ontstaan voor:
• Leden Cliëntenraad (BR/CR) (2 vacatures)
• Voorzitter Cliëntenraad

Inrichting
Recent is de nieuwe BR/CR uiteengevallen door terugtrekking van een aantal leden. De BR/CR is het medezeggenschapsorgaan van de organisatie, waarin bewoners inspraak hebben in het beleid. De BR/CR kan daartoe gevraagd en ongevraagd advies geven en heeft m.b.t aangelegenheden die direct van invloed zijn op het dagelijks leven van cliënten, in het kader van de WMCZ, instemmingsrecht. Daarnaast kiest RSH ervoor om ook particuliere bewoners zitting te laten nemen in de BR/CR. Hun rechten zijn vastgelegd in de Wovh. Middels de “medezeggenschapsregeling RSH 2020” geeft RSH invulling en uitvoering aan de op haar rustende verplichtingen en verantwoordelijkheden m.b.t. medezeggenschap van cliënten, zoals vastgelegd in de WMCZ.

• De BR/CR bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden
Na installatie van drie leden door de Bestuurder kan de nieuwe BR/CR zélf desgewenst nog twee leden werven, door zélf kandidaten te benaderen.
• De BR/CR vergadert 4 x per jaar met de Bestuurder/Directie.
• Een afvaardiging van de BR/CR is daarnaast 2x per jaar aanwezig bij presentatie/bespreking Begroting en Jaarcijfers, in aanwezigheid van Raad van Toezicht en een delegatie van de OR.
• De BR/CR heeft regelmatig overleg met de achterban en organiseert daartoe minimaal 1x per jaar een bewonersvergadering. De BR/CR kan daarnaast spreekuren houden voor de achterban. Dit is door hen zelf nader in te vullen
• De zittingstermijn is 3 jaar. Eén lid is maximaal één maal herbenoembaar.
• Het Rosa Spier Huis kent een reis- en onkostenregeling.

Verwachtingen
De nieuwe leden kiezen zelf uit hun midden een voorzitter en dragen deze voor aan de Bestuurder. De volgende rollen zijn te verdelen:
• Voorzitter
• Secretaris
• Lid

Portefeuilles
De nieuwe leden kunnen zelf desgewenst portefeuillehouders aanwijzen.
• Bewonerszaken (particuliere huurders)
• Zorg/WMCZ/kwaliteit
• Overige zaken

Samenstelling BR/CR
Het is van belang dat de BR/CR representatief is voor zowel Cliënten met een WLZ-indicatie als particuliere bewoners, waarbij de nadruk wél ligt bij de WMCZ-verplichtingen.
Aantal leden: minimaal 3 maximaal 5

Meer lezen over- of solliciteren op- deze vacatures

PDF vacatures CR/BR Rosa Spier Huis

 

Vergelijkbare berichten

2 reacties

  1. Goedenmiddag ik Ben Mary de Ligter van Lijnschoten 75 jaar oud zit al Jaren in de clientraad van Amstelring . Ik woon in ouderkerk a d Amstel en zit daar ook in de huurdersver. Van Eigen Haard. Woningen. Ik. Heb tot 1-7-2020 in de participatie raad van de gemeente gezten 12 jaar precies. Ik heb wel belongs telling in uw clientenraad..In afwachting van uw antwoord .mary de Ligter.

    1. Geachte mevrouw De Ligter, beste Mary,

      U kunt via de link in het bericht solliciteren bij het Rosa Spier Huis!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *