Netwerkvoorzitter van NCZ, Marika Biacsics, heeft in de loop der jaren een antenne ontwikkeld voor het signaleren van knelpunten tussen verschillende partijen. Daarbij valt op dat er grote onderlinge verschillen te zien zijn in kennisniveau hetgeen misvattingen en onachtzaamheid in de hand kan werken.

Biacsics benadrukt dat er ook veel cliëntenraden zijn die hun zaken wèl prima op orde hebben. Deze groep  cliëntenraden blijft zich continue ontwikkelen door actueel nieuws nauwgezet te volgen of door middel van scholing, maar helaas komt het nog te vaak voor dat cliëntenraadsleden de Wmcz niet of nauwelijks kennen.

Geëmancipeerde cliëntenraden ervaren dat zij meer bereiken doordat zij simpelweg meer kennis in huis hebben. Hier gaat dus zeker op “Kennis is macht”. NCZ is dé specialist in het opleiden van cliëntenraden en weet exact welke kennis (bv wetgeving, rechten en plichten) bijdraagt aan de deskundigheid van cliëntenraden en hun directe belanghebbenden. Kijk voor meer informatie op de NCZ Academie.

Een constante factor is de Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad (ook wel AS genoemd). Hij/zij is het vaste professionele aanspreekpunt en beheerder van documenten en informatie. In het nieuwe wetsvoorstel Wmcz krijgen cliëntenraden recht op een onafhankelijke professionele ondersteuner. Van deze functie een erkend beroep met bijpassende erkende opleiding maken is dan ook van groot belang.

Cliëntenraden, bestuurders en managers zijn aan zet voor een volwaardige inspraak en medezeggenschap!

Bron: Skipr Blog

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *