13 september 2018 OPLEIDING Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad of Cliëntenraad Ondersteuner

13 september 2018 OPLEIDING Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad of Cliëntenraad Ondersteuner

 1.500,00

Een praktische en theoretische basis van waaruit de functie, taken en rol van Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad/Cliëntenraad Ondersteuner vorm kan worden gegeven.

Opleiding: Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad of Cliëntenraad Ondersteuner

Als ambtelijk secretaris cliëntenraad of cliëntenraad ondersteuner bevind je je vaak op het snijvlak van de zorginstelling en de cliëntenraad. Je hebt overleg met allerlei mensen in de organisatie en je bent daar meestal ook in dienst. Maar je werkt voor de cliëntenraad en je bent in die hoedanigheid onafhankelijk. Hoe geef je vorm aan die rol?
Inhoud

In deze korte opleiding:

 • Frissen we de kennis van de relevante wetgeving op
 • Denken we na over jouw rol in de organisatie
 • Verdiepen we ons in de processen die zich afspelen binnen de cliëntenraad en tussen de cliëntenraad en de raad van bestuur en kijken we naar communicatie en rollen binnen de groep
 • Onderzoeken we hoe je vanuit een visie op medezeggenschap het accent van het werk van de cliëntenraad kunt verschuiven van controleren naar mee-beleid ontwikkelen
 • Maken we een checklist voor het beoordelen van beleid
 • Maken we een aanzet voor een jaarplan/werkplan
 • Kijken we hoe je effectief en efficiënt kunt vergaderen
 • Onderzoeken we het besluitvormingsproces en kijken we hoe dat verbeterd kan worden
 • Verdiepen we ons in onderhandelen en kijken we naar onderhandelingsstijlen

 

Tijdens de lesdagen is er gelegenheid voor:

 • kennisdeling,
 • uitwisselen van ervaringen,
 • kennismaken met werk- en handelwijzen die je in je eigen praktijk kunt toepassen,
 • praktijkoefeningen,
 • nadenken en reflecteren.

 

Algemene informatie:

 • De cursusdagen zijn: 13 september, 11 oktober en 8 november 2018
 •  De cursus duurt telkens van 9.00 uur tot 16.00 uur, onderbroken door een uur lunchtijd, er wordt voor een lunchbuffet gezorgd. Dieetwensen dienen van te voren te worden door gegeven.
 •  ’t Veerhuis,  Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein.
 • Voorafgaand aan iedere opleidingsdag ontvang je huiswerk voor die dag, tijdsduur per huiswerkopdracht maximaal 1 uur.
 • De opleiding is gebaseerd op deelnemers met een hbo werk- en denkniveau.
 • De opleiding is bedoeld voor (toekomstige) ambtelijk secretarissen van cliëntenraden en cliëntenraad ondersteuners.
 • Voorkennis is niet vereist.
 • Tijdens de opleiding kan de inhoud aangepast worden aan de vragen van de deelnemers.
 • De docent is Hans van Dinteren

 

Dag 1 Basiskennis, plaats in de organisatie, visie en planmatig werken

 • WMCZ (kennisdeling, uitwisseling)
  • Wat staat er wel in de wet en wat niet. Hoe kun je daarmee omgaan
  • Hoe is de medezeggenschap ingericht, wat moet en wat mag
  • Welke ontwikkelingen ten aanzien van de medezeggenschap zijn er op korte en middellange termijn te verwachten
 • Rol van de ambtelijk secretaris in relatie tot de (c)cr en de raad van bestuur (kennisdeling, reflectie, uitwisseling)
  • Welke rollen kun je innemen
  • Welke rollen passen bij jou als AS
  • Welke manier van communiceren past bij de verschillende rollen
 • Visie op medezeggenschap (groepswerk, reflectie, uitwisseling)
  • Controlerenofmee-beleidontwikkelen
  • Wat betekent die keuze voor de werkwijze van de (c)cr of de AS
  • Hoe vertaal je die visie in concrete acties binnen het proces van beleidsvorming
 • Planmatig werken (kennisdeling, plan maken)
  • Waar haal je de bouwstenen voor een jaarplan/werkplan vandaan
  • Hoe kom je tot een goed jaarplan voor een (c)cr

 

Dag 2 Communicatie

 • Welke groepsprocessen neem je waar (groepswerk en uitwisseling)
 • Welke rollen nemen mensen in de groep in (kennisdeling, uitwisseling, training)
  • Teamrollen Belbin
 • Communicatie binnen de (C)CR en communicatie met de bestuurder (kennisdeling, oefenen, uitwisseling)
  • Waar gaat het om bij communicatie: spreken, luisteren en non-verbaal gedrag
  • Hoe kun je de onderlinge communicatie beïnvloeden als ambtelijk secretaris zonder dat je het gesprek over gaat nemen van de CR-leden
  • Hoe kun je de (C)CR stimuleren meer uit het gesprek met de bestuurder te halen
  • Roos van Leary: hoe beïnvloedt dat wat je zegt de ander en omgekeerd
 • De kracht van feedback (kennisdeling, oefenen, reflectie)
  • Hoe kun je feedback inzetten om de communicatie te verbeteren
  • Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om feedback effectief in te kunnen zetten
 • Communicatie met de achterban (uitwisseling, kennisdeling)
  • De achterban is voor de (c)cr vaak moeilijk bereikbaar. Hoe kun je met de (c)cr aan de slag om de achterban beter te bereiken: wat werkt en wat niet

 

Dag 3 Overleg

 • De (C)CR krijgt beleidsstukken ter beoordeling voorgelegd. Beleid beoordeel je vanuit je eigen opvattingen over goede zorg en vanuit je rol als (C)CR. Daarvoor moet je een aantal zaken op orde hebben (kennisdeling, groepswerk, uitwisseling, reflectie):
  • Wat is de visie van de (C)CR op medezeggenschap en hoe vertaal je dat in een checklist voor het beoordelen van beleid (inhoud)
  • Welke elementen horen in ieder beleidsstuk of in iedere adviesaanvraag te zijn opgenomen en hoe vertaal je dat in een checklist (vorm)
 • Hoe kun je effectief en efficiënt vergaderen (kennisdeling, uitwisseling, reflectie)
  • Hoe krijg je de (c)cr zover
 • Het proces om tot een besluit te komen kun je op meerdere wijzen vormgeven (kennisdeling, uitwisseling, reflectie)
  • BOB-model (beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming)
 • De (c)cr onderhandelt voortdurend met de raad van bestuur. Jij als AS onderhandelt mogelijk regelmatig namens de (c)cr, maar mogelijk ook wel met de (c)cr (kennisdeling, uitwisseling, oefenen)
  • Wat zijn de basale kenmerken van onderhandelen
  • Welke onderhandelingsstijl hanteer jij
  • Welke tactieken kun je inzetten
Doel

Een praktische en theoretische basis van waaruit de functie, taken en rol van Ambtelijk Secretaris/Cliëntenraad Ondersteuner vorm kan worden gegeven.

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname na de opleiding met succes te hebben doorlopen.

Resultaat
 • Aan het eind van de opleiding heb je je kennis van de wet opgefrist.
 • Je hebt nagedacht over je rol als ambtelijk secretaris/CR Ondersteuner.
 • Je hebt je verdiept in processen die zich afspelen binnen de (C)CR en in de relatie tussen de (C)CR en de bestuurder.
 • Je hebt nagedacht over hoe je de (C)CR kunt helpen om meer vanuit een visie op medezeggenschap naar hun werk te kijken en wat dat betekent voor het tijdstip waarop een (C)CR zich bemoeit met (de ontwikkeling van) beleid.
 • Tot slot heb je een checklist voor het beoordelen van beleid gemaakt en heb je een aanzet voor een jaarplan/werkplan gemaakt.
Voor wie

De opleiding is bedoeld voor een (toekomstige) Ambtelijk Secretaris van een cliëntenraad of een Cliëntenraad Ondersteuner. De opleiding is gebaseerd op HBO werk en denkniveau. Voorkennis is niet vereist.

Duur

3 dagen: 13 september, 11 oktober, 8 november 2018 van 9.00 – 16.00 uur.

Bijzonderheden
 • De opleidingsdagen duren telkens van 9.00 uur tot 16.00 uur, onderbroken door een uur lunchtijd, er wordt voor een lunchbuffet gezorgd. Dieetwensen dienen van te voren te worden doorgegeven.
 • Voorafgaand aan iedere opleidingsdag ontvang je huiswerk voor die dag; tijdsduur per huiswerkopdracht is maximaal 1 uur.
 • De opleiding is gebaseerd op deelnemers met een hbo werk- en denkniveau.
 • De opleiding is bedoeld voor (toekomstige) ambtelijk secretarissen van cliëntenraden en cliëntenraadondersteuners.
 • Voorkennis is niet vereist
 • Tijdens de opleiding kan de inhoud aangepast worden aan de vragen van de deelnemers.
 • Deze opleiding kan ook intern worden gegeven voor één of meerdere AS-en binnen een organisatie. Dit heeft als meerwaarde dat de ondersteuners vanuit een zelfde basis hun werk kunnen doen.
 • Deze opleiding kan ook in de vorm van een cursus per dag/per onderdeel worden besteld en op maat worden aangeboden
 • Op deze opleiding zijn de Algemene Voorwaarden van NCZ van toepassing.
Uw Trainer
PDF
Prijs

€ 1500,00 voor 3 dagen inclusief koffie, thee, water, lunchbuffet, lesmateriaal en certificaat.

BTW wordt niet berekend vanwege CRKBO registratie.

PRIJS voor drie dagen

€ 1500,00

Cursusdata

13 september, 11 oktober, 8 november 2018

Andere data?

Locatie

Hotel Gieling, Nieuwgraaf 4, 6921 RJ, Duiven

Andere locatie?

Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!