Nieuws

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/04/10/presentatie-programma-thuis-in-het-verpleeghuis

15 apr ‘Thuis in het verpleeghuis’ programma

Afgelopen week heeft minister Hugo Borst (VWS) het programma 'Thuis in het verpleeghuis' gepresenteerd. Het programma geeft aan hoe de verpleeghuiszorg de komende jaren merkbaar en meetbaar verbeterd moet worden. Voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor alle verpleeghuisbewoners, dat is de centrale doelstelling van...

Lees meer
Menzis zorgkantoor nodigt cliëntenraden uit

12 apr Menzis zorgkantoor nodigt cliëntenraden uit

Menzis zorgkantoor organiseert in 3 regio's een bijeenkomst over hoe het Zorgkantoor de Wet langdurige zorg uitvoert. Zij willen het inkoopbeleid en de afspraken met de zorgaanbieders zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de wensen van mensen die zijn aangewezen op deze zorg. Ervaringen...

Lees meer
NCZ adreswijziging

23 mrt NCZ adreswijziging

De NCZ Postbus met nummer 82 is met ingang van heden opgeheven. In verband met teruglopende poststukken per brievenbus, teruglopende postdiensten, oplopende prijzen, afnemende service (daar houden wij niet van!) en vergaande centralisatie van postbus service door PostNL (m.a.w. wij moeten steeds meer betalen voor steeds...

Lees meer
Ciro nodigt uit; symposium over patiëntparticipatie

22 mrt Ciro nodigt uit, symposium over patiëntparticipatie

Tegenwoordig speelt patiëntparticipatie binnen de gepersonaliseerde geneeskunde een steeds belangrijkere rol. De digitalisering van de gezondheidszorg zorgt ervoor dat de patiënt steeds meer bij zijn/haar eigen gezondheidszorg wordt betrokken. Het idee is dat patiënten - met welke aandoening dan ook - proactief en goed geïnformeerd...

Lees meer
Speciale aanbieding voor cliëntenraden voor het congres Patiëntenrecht in ontwikkeling

07 mrt Speciale aanbieding voor cliëntenraden voor het congres Patiëntenrecht in ontwikkeling

Aanbieding congres Patiëntenrecht in ontwikkeling 13 april Welke actuele ontwikkelingen zijn er rond het patiëntenrecht? Welke nieuwe Nederlandse en Europese wetgeving is er? Welke recente rechtspraak moet ik kennen als cliëntenraad-vertegenwoordiger? Deze vragen worden beantwoord op het Patiëntenrechtcongres op 13 april 2018 in Utrecht. Leden van...

Lees meer
Uitnodiging minisymposium ziekenhuis St Jansdal

22 feb Uitnodiging minisymposium ziekenhuis St Jansdal

Ter gelegenheid van het afscheid van Henk Leeuwis als voorzitter van de patiëntenraad organiseert ziekenhuis St Jansdal op woensdag 11 april aanstaande een minisymposium van 14.00 tot 16.00 uur. De zaal is open vanaf 13.30 en na aanmelden via par@stjansdal.nl vrij toegankelijk. Van visie naar werkelijkheid Jan Voorburg,...

Lees meer
SCP concludeert dat uitvoering WMO moeizaam verloopt

13 feb SCP concludeert dat uitvoering WMO moeizaam verloopt

Gemeenten staan achter de uitgangspunten van de Wet Maatschappelijke ondersteuning die in 2015 werd ingevoerd. Het uitvoeren van de wet vinden veel gemeenten echter nog wel lastig. Dat concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau. De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) maakt deel uit van de hervorming...

Lees meer
Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!