Nieuws

Het juiste loket

Heeft u behoefte aan informatie en advies over de (langdurige) zorg? En heeft u vragen over de toegang, aanvraag en het regelen van deze zorg? Dan kunt u terecht bij het Juiste Loket. Zowel zorgvragers, hun naasten als professionals (indicerend verpleegkundigen, Wmo-consulenten, zorgaanbieders, onafhankelijk cliëntondersteuners etc.)...

Uitkomsten onderzoek ‘Samen Beslissen in de praktijk’

In opdracht van Zorginstituut Nederland is een onderzoek uitgevoerd naar succesfactoren voor het samen beslissen tussen zorgverlener en patiënt, en het gebruik van uitkomstinformatie daarbij. Equalis en de Vrije Universiteit hebben dit onderzoek uitgevoerd tussen september 2018 en juni 2019. ‘Samen beslissen’ betekent dat zorgverlener en patiënt...

Noodkreet om hulp aan Raad van Toezicht CBR

Frans Corstens doet een noodkreet per brief aan de voorzitter van de Raad van Toezicht van het CBR omdat hij zonder rijbewijs komt te zitten ten gevolge van incompetent handelen door het CBR. Hij stuurt zijn brief ook aan het Ministerie van I en W...

Niet opsluiten wat dan wel
Studiedag: ‘NIET OPSLUITEN! WAT DAN WEL?’

In de zorg en het sociaal domein heb je ermee te maken: AGRESSIE! Of je nu huisarts bent, apotheker, social worker, politieagent of ggz-medewerker, iedereen ervaart het zo nu en dan aan den lijve. Het lijkt er bovendien op dat zowel verbale als fysieke agressie...

ADVIES RAAD VAN OUDEREN: VOORBEREIDEN OP OUDER WORDEN

INLEIDING Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Raad van Ouderen gevraagd advies uit te brengen over ‘Voorbereiden op Ouder worden’. De minister onderkent de urgentie van bewustwording van (jonge) ouderen over voorbereiden op ouder worden , en stelt de vraag hoe...

Congres Clientenraden 2019
Congres Cliëntenraden 2019! Save the date: 4 december 2019

Kom naar het Congres Cliëntenraden 2019 Tijdens dit Congres Cliëntenraden 2019 krijgt u meer informatie over de inhoud van de nieuwe wet en hoe u daar invulling aan kan geven. En inspirerende sprekers nemen u mee over de verschillende vormen en invulling van medezeggenschap en het...

Jaarverslag Cliëntenraad ASz 2018
Jaarverslag Cliëntenraad ASz 2018

De beste zorg, goede informatie en een respectvolle benadering, dat is wat de Cliëntenraad van het Albert Schweitzer ziekenhuis voor ogen heeft. Zij komt op voor de belangen van patiënten en bezoekers en doet dat o.a. door het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen, het volgen van...

Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!