Cliëntenraden in dialoog met Zorgverzekeraars

Cliëntenraden in dialoog met Zorgverzekeraars
Cliëntenraden in dialoog met Zorgverzekeraars

Cliënten bezitten een sleutelpositie in onze zorgmaatschappij. Met de door hen betaalde premies en de aan hun toegewezen vergoedingen voor zorg en ondersteuning houden zij de zorgmotor draaiende. Door de verschillende patiëntenorganisaties en (centrale) cliëntenraden wordt opgekomen voor kwaliteit vanuit cliëntenperspectief.     

Cliëntenraden constateren dat er maatschappelijk gezien een steeds belangrijker rol op het gebied van zorginkoop, de monitoring van gepast gebruik en het toetsen van de kwaliteit van zorg is weggelegd bij de zorgverzekeraars. CR-en willen de relatie met de zorgverzekeraars graag verstevigen. Dit mede omdat CR-en sinds de transitie van januari 2015 er nieuwe taken in het directe belang van de patiënt hebben bijgekregen.

Cliëntenraden hebben weinig zicht op hoe de zorg voor hun achterban nu eigenlijk verloopt via de gemeentelijke wijkteams. Hadden Cliënten vroeger nog twee partners in de onderhandeling over zorg, de zorgaanbieder en de zorgfinancier, sinds 1 januari 2015 is de gemeente in haar rol als financier er op de getrapte ladder bijgekomen. In beide gevallen spelen de zorgkantoren met de toewijzing van gelden aan zorgaanbieders echter een leidende rol bij de verdeling van de gelden.

Met enige regelmaat merken wij dat er bij CR-en veel onduidelijk is over de praktische uitwerking van de Zorgverzekeringswet. Hoeveel geld van het toegewezen budget komt er eigenlijk werkelijk bij cliënten terecht? Hoeveel blijft er bij de zorgaanbieder en bij de gemeente achter? Hanteert de zorgverzekeraar bij alle partijen de Berenschotnorm voor de organisatie en de rest voor de werkelijke handen aan het bed?

Over het voorgenomen (inkoop) beleid is dus nog veel onduidelijk bij cliënten. Hierdoor ontstaat helaas een negatieve beeldvorming ten aanzien van de rol en positie van de zorgverzekeraars. Wij doen een open aanbod aan de zorgverzekeraars als geheel om met elkaar deze beeldvorming te helpen veranderen.

Dit willen wij doen door het organiseren van een landelijk symposium, bedoeld als een eerste aanzet tot een dialoog tussen Zorgverzekeraars en Cliëntenraden. De organisatoren (NCZ en LOC) willen graag de transparantie bevorderen tussen de ontvangers van zorg en ondersteuning (cliënten) en de financiers (zorgverzekeraars).

Wij vragen hoogleraren uitleg te geven over het nut en de noodzaak van de Zorgverzekeringswet aan de hand van praktische voorbeelden. En hun toekomstbeeld te schetsen van het zorglandschap in Nederland.

Daarnaast komen tijdens het symposium cliëntenraden aan het woord over de problemen waar zij tegen aan lopen ten aanzien van bijvoorbeeld de voorgenomen zorginkoop van ziekenhuizen en gemeenten.

Resumé: wij willen cliëntenraden in gesprek met zorgverzekeraars laten komen zodat er meer duidelijkheid kan ontstaan over zorginkoop, de negatieve beeldvorming minder kan worden en mogelijke toekomstige invloed en zeggenschap van cliënten bij zorginkoop besproken kan worden.

De datum voor dit symposium is 30 september 2015

Wij hebben als dagvoorzitter voor ons symposium de heer Mr. Roeland de Mol, gespecialiseerd advocaat bij BarentsKrans Advocaten Den Haag.

Overige sprekers tot nu toe zijn:

  • Dhr. Jan Luuk de Groot (Dir. Kwaliteit & Innovatie VGZ)
  • Dhr. Jo Gorgels (Vz. CR Tergooi)
  • Dhr. John Moolenschot (RvB Schakelring)
  • Dhr. Olivier Gerrits (Dir. Zorginkoop Achmea)
  • Mevr. Cathy van Beek (RvB Radboudumc)
  • Mevr. Petra van Holst (Dir. Ziektekosten De Amersfoortse)
  • Prof. mr. dr. drs. Martin Buijsen, hoogleraar recht en gezondheidszorg

Download hier onze aanbevelingsbrief aan de Zorgverzekeraars

Download hier een persbericht over het symposium

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marika Biacsics, Netwerkvoorzitter NCZ: 0651222505

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *