“Het lijkt nog maar kort geleden dat ik het voorwoord voor het jaarverslag van 2019 mocht schrijven.” Zegt voorzitter cliëntenraad Pim van den Toorn in het voorwoord van het jaarverslag 2020.

“Op het moment dat ik daar mee bezig was zaten we midden in de eerste Corona Lock down en hadden we nog geen idee wat er op ons af kwam. Voldoende wc-papier was een van onze zorgen of in ieder geval die van mij. We waren allemaal bang voor het onbekende en de snelwegen waren uitgestorven.

Inmiddels zitten we alweer aan het begin van de derde uitbraak van het deels gemuteerde virus. Met vereende kracht proberen we ons er doorheen te slaan en de zorg wordt opnieuw enorm op de proef gesteld. Ziekhuisbestuurders en specialisten worden bekende Nederlanders en de alternatieve waarheden en werkelijkheid krijgen een volledig nieuwe betekenis. Er worden grote vraagtekens geplaatst bij alle bezuinigingen die de zorg in het verleden heeft doorgemaakt. Door de enorme flexibiliteit van de gedreven zorgmedewerkers krijgt iedereen de zorg die nodig is.

Tijdens de eerste Lock down heeft Nederland uitgebreid geapplaudisseerd voor de zorgmedewerkers en inmiddels menen sommigen dat het nodig is met stenen de ruiten van ziekenhuizen in te gooien en de medewerkers de stuipen op het lijf te jagen. Een en ander helpt niet om werken in de zorg aantrekkelijker te maken. Ook de medewerkers van het Flevoziekenhuis zijn getest door de moeilijke omstandigheden en hebben opnieuw klaargestaan voor iedereen met een zorgvraag.

Als cliëntenraad hebben we niet stil gezeten. Ondanks de veranderde omstandigheden hebben we de raad verder kunnen versterken met gedreven nieuwe leden en ons naast de reguliere werkzaamheden gestort op de gekozen focuspunten. Daarnaast is de medezeggenschapsregeling met het Flevoziekenhuis definitief tot stand gekomen en vastgelegd.

Ook voor 2021 wacht de cliëntenraad een aantal uitdagingen. Een centrale plek neemt daarbij in het verder opzetten en vormgeven van het panel van de cliëntenraad waarbij onze stuwende kracht, Carole (Ambtelijk Secretaris) weer een onmisbare rol zal spelen. Als cliëntenraad zal ons dit de mogelijkheid geven de diverse zorgvraagstukken voor te leggen aan onze achterban waardoor onze adviezen van veel meer gewicht zullen zijn. Ook nu weer zal ons uitgangspunt zijn samen op te trekken met het Flevoziekenhuis en haar medewerkers om met elkaar de meest optimale zorg te bieden.”

Pim van den Toorn
Voorzitter cliëntenraad Flevoziekenhuis

Jaarverslag 2020 Cliëntenraad Flevoziekenhuis

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *