Jaarbericht 2018
Juist in een wereld van verdergaande digitalisering en toenemende controle, ervaren zij dat creativiteit, anders kijken en empathie steeds belangrijker worden. Ondanks het belang van evidence-based interventies, geassocieerd met positieve waarden zoals geloofwaardigheid, rationaliteit en professionaliteit, geloven ze in een holistisch perspectief; De mens is immers één geheel van biochemische, cellulaire, fysiologische, psychologische en sociale processen.
Het aangaan van de dialoog is essentieel om verborgen kennis zichtbaar te maken en zo tot innovatieve oplossingen te komen. Daarom worden patiënten zoveel mogelijk betrokken bij hun behandeling. Zodat zij onderdeel uitmaken van het team van specialisten.

VIPP
In 2018 is verder gewerkt aan de digitaliseringsslag om de zorg voor de patiënt veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger te maken. Zo is de eerste VIPP-doelstelling (A1) behaald, waarbij de patiënt een download van zijn medische gegevens kan ontvangen. Ook is de start gemaakt met een elektronische patiëntendossier voor het Academisch Slaapcentrum in samenwerking met Philips VitalHealth. Vervolgens is gewerkt aan de onderdelen die het mogelijk maken de volgende doelstellingen van VIPP te behalen.
Door deel te nemen aan het VIPP programma zet Ciro extra stappen om de patiënt nog meer te betrekken bij zijn eigen behandeling. Uiteindelijke doel van VIPP is dat de patiënt zijn eigen medische gegevens kan inzien en downloaden via een beveiligd patiëntenportaal (MijnCiro). MijnCiro zal in 2019 worden opgeleverd.
Ciro neemt deel aan het landelijk Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) fase 2.

Ultimo en centrale helpdeskmedewerker
Binnen Ciro is in 2018 een centrale helpdesk ingericht voor het melden van alle storingen en verzoeken met betrekking tot (medische) apparatuur, facilitaire zaken en ICT. Daarnaast is er geïnvesteerd in een nieuw beheersysteem Ultimo. Hiermee kunnen storingen en verzoeken goed worden opgevolgd. Ook kunnen (facilitaire) materialen beter worden beheerd.Als kenniscentrum voor patiënten met een complex chronische aandoening heeft Ciro zich ook in 2018 steeds verder gespecialiseerd om de beste behandeling te kunnen bieden. Het betekent verder gaan in het begrijpen van de patiënt met een complexe ziekte. Dit vraagt ook van medewerkers andere competenties.

Om het volledige Jaarbericht 2018 in te zien, klikt u HIER.

De Raad van Bestuur wenst u veel leesplezier.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *