VVD en PvdA hebben in het demissionaire kabinet overeenstemming bereikt over extra geld voor de verpleeghuizen. Volgens de NOS willen ze boven op de al eerder toegezegde 100 miljoen euro dit jaar nog eens 200 miljoen euro extra uittrekken om de urgentste problemen in de verpleeghuizen op te lossen.

Het geld is volgens de NOS bijvoorbeeld bedoeld voor extra uitzendkrachten in de zomer. Met name in die vakantieperiode hebben veel verpleeghuizen te kampen met een tekort aan personeel. Omdat het om geld voor dit jaar gaat, moet de lopende begroting worden aangepast. Dat gebeurt altijd in de Voorjaarsnota.

Over de verdeling van de eerder toegezegde 100 miljoen euro uitte brancheorganisatie ActiZ vorige week nog haar onvrede.

In een reactie laat brancheorganisatie ActiZ weten verheugd te zijn dat het demissionaire kabinet overeenstemming heeft bereikt over extra geld voor verpleeghuizen, bovenop de eerder toegezegde 100 miljoen. Op 6 april riep ActiZ de politiek op om dit jaar nog te investeren in ouderenzorg, zodat 2017 geen verloren jaar zou worden. Door deze financiële toezegging hebben huidige verpleeghuisbewoners ook nog profijt van de extra impuls in de ouderenzorg. Jacqueline Joppe, vice-voorzitter van ActiZ: ‘We zijn verheugd dat het demissionaire kabinet gehoor geeft aan onze oproep om wel direct te investeren. Zodat ook de huidige bewoners in 2017 nog de extra aandacht en liefdevolle zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. We zien deze toezegging als een overbrugging naar een meer structurele inzet van middelen en we gaan ervan uit dat dit geld snel, simpel en voor iedere organisatie beschikbaar komt.’

Acute personeelsproblemen
Het nieuwe, extra geld is bedoeld om de meest acute personeelsproblemen in de verpleeghuizen op te lossen. Met de zomervakantie in aantocht zijn de problemen extra nijpend. Allereerst gaat het geld naar uitzendkrachten, want die kunnen direct ingezet worden. Er is nu ook geld voor verpleegkundigen die hun contract willen uitbreiden met extra uren. Verpleeghuizen kunnen herintreders met verouderde diploma’s en mensen uit de thuiszorg inzetten voor eenvoudiger werk.

Formatie
Vanwege zijn demissionaire status wil het kabinet de maatregel ook voorleggen aan de onderhandelaars in de formatie. Die zouden ermee moeten instemmen. Minister Dijsselbloem schuift vanavond aan bij informateur Schippers en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks en dan komen ook de verpleeghuizen aan de orde. De situatie in de verpleeghuiszorg was een belangrijk thema in de verkiezingscampagne. Het debat kreeg een extra impuls door het manifest van Hugo Borst en Carin Gaemers voor een betere ouderenzorg. (NOS)

Dossier Ouderenzorg
In het dossier ouderenzorg draait het om langer thuis wonen, verpleeghuizen en gezond blijven.

Bron: zorgvisie

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *