FWG verricht doorlopend onderzoek naar functies in de zorg om het functiewaarderingssysteem actueel en herkenbaar te houden. Informatie vanuit de praktijk is daarvoor essentieel. Daarom organiseren zij regelmatig expertbijeenkomsten rondom specifieke functies. Het doel van de expertbijeenkomst is om zicht te krijgen op ontwikkelingen in deze functies en de achterliggende oorzaken.

Dit jaar onderzoeken zij de functie Ambtelijk Secretaris. Zij zijn op zoek naar deelnemers voor expertbijeenkomsten die veel weten van deze functie, zoals leidinggevenden of uitvoerenden zelf.

Wat vragen zij van jou?

  • Zij zoeken leidinggevenden of medewerkers die de betreffende functie uitoefenen, of anderen die een goed beeld hebben van de inhoud van de functie en ook (enig) zicht hebben op inhoudelijke ontwikkelingen.
  • Een expertbijeenkomst duurt twee uur en vindt plaats bij FWG in Utrecht of online via Teams.
  • Ter voorbereiding op de bijeenkomst ontvangen zij graag jouw functiebeschrijving. Verdere voorbereiding is niet nodig.

Wat levert het op?

Tijdens de bijeenkomst wisselen deelnemers uit verschillende organisaties van gedachten over ontwikkelingen en welke effecten dit heeft op de functie. Alle deelnemers ontvangen na afloop een samenvatting van de bevindingen.

Onderwerpen die aan de orde komen

Tijdens de bijeenkomst willen ze onder andere de volgende onderwerpen bespreken: 

  • Inzetbaarheid, taken en werkzaamheden als ambtelijk secretaris van een medezeggenschapsorgaan (centraal en decentraal niveau)
  • Bredere inzetbaarheid van de functie van ambtelijk secretaris (medewerker-medezeggenschap versus cliënt-medezeggenschap)
  • Neutraal en onafhankelijke positie ambtelijk secretaris cliëntenraad in het overleg tussen cliëntenraad en directie/bestuur
  • Positie en rol van de leidinggevende van de ambtelijk secretaris(sen)
  • (Overige) relevante ontwikkelingen voor de functie

Niet aanwezig, toch input leveren?

Kan er vanuit jouw organisatie niemand aanwezig zijn op de genoemde data, maar is er wel informatie voor Fwg beschikbaar over de functie Ambtelijk Secretaris? Of wil je op een andere manier kennis over deze functie met hun delen? Menno hoort het graag!

FWG-DESKUNDIGE: Menno Jacobs

E-mail: mjacobs@fwg.nl Tel: 030-2669 470

Data en inschrijven

Ze organiseren twee bijeenkomsten, waarvan één online en één in Utrecht:  

  • Donderdag 23 mei  van 10.00 – 12.00 uur (online via Teams)
  • Maandag 3 juni van 10.00 – 13.00 uur (in Utrecht bij FWG, inclusief lunch)

Indien van toepassing, worden reiskosten vergoed.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *