Onze Academie voor cliëntenraden en hun ondersteuners en gesprekspartners is uniek. Al jaren bundelen wij deskundigheid aan actualiteit. Zo hebben we al honderden cliëntenraden bijgestaan bij hun werk; het behartigen van de cliënten belangen.

Bij NCZ leiden we (centrale) cliëntenraden in de zorg en hun directe ondersteuners en betrokkenen op en ondersteunen hun op alle mogelijke, denkbare manieren. We hebben een specialistisch aanbod van cursussen, workshops, e-learnings, webinars, intervisies en advies- en ondersteuningstrajecten. We begeleiden organisaties bij het opzetten, inrichten en functioneren van clientenraden. We helpen clientenraden bij het contact met hun achterban, bij hun interne en externe communicatie, bij het werven van nieuwe leden en bij veel meer. We werken hierbij met gecertificeerde trainers en coaches.

De afgelopen 15 jaar hebben we honderden clientenraden geholpen. We durven te stellen dat ons aanbod mede heeft geleid tot een goede basis bij heel veel clientenraden. Natuurlijk blijft die basis belangrijk! Vooral voor nieuwe clientenraden en voor nieuwe leden. Maar wij vinden dat het nu ook tijd is voor een verdiepingsslag!

De Wmcz 2018 is nu 4 jaar van kracht en dat heeft tot veel nieuwe clientenraden geleidt en ook tot veel groei en ontwikkeling bij bestaande clientenraden. Er staan grote veranderingen op stapel in de zorg. Zo wordt de zorg steeds meer regionaal ingericht en worden patiënten en burgers steeds meer betrokken bij de zorg. Dit vraagt ook wat van de cliëntenmedezeggenschap. Daarom is het belangrijk dat wij ons scholingsaanbod aanpassen! Wij werken hierbij samen met PPP-zorg.

Om te weten te komen aan welke scholing clientenraden precies behoefte hebben om hun rol en taak goed te kunnen blijven vervullen, hebben wij een korte enquête gemaakt. De uitkomsten gebruiken wij om een passend aanbod te ontwikkelen. Wij hopen op zoveel mogelijk reacties vóór 1 mei 2024.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *