Met deze brief reageert Minister Schippers op de motie Flierman c.s. (nr. 2192) waarin wordt gevraagd om te komen tot een visie op de spreiding van algemene ziekenhuizen in ons land, ingediend tijdens het plenair debat van de Eerste Kamer over concentratietoetsing in de zorg. Allereerst schetst Min. Schippers de ontwikkeling van de spreiding en positie van de algemene ziekenhuizen in Nederland. Daarna komen de rollen van de partijen in het zorgstelsel aan bod. Brief d.d. 2-6-14 Min. Schippers aan Eerste Kamer m.b.t. spreiding alg. ziekenhuizen

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *