Samenwerking met PPP-zorg

NCZ en PPP-zorg hebben een duurzame samenwerking om clientenraden nog beter te kunnen ondersteunen en om het trainingsaanbod voor cliëntenraden en hun ondersteuners en stakeholders nog verder uit te breiden.

Door de gezamenlijke inzet van trainers, coaches en adviseurs van beide organisaties, en door de bundeling van de opgedane ervaringen en expertise, krijgen cliëntenraden, voorzitters van cliëntenraden, cliëntenraadondersteuners, managers, bestuurders en andere betrokkenen bij de cliëntenmedezeggenschap in de zorg, verbeterde en uitgebreidere ondersteuning, training en coaching.

De missie van PPP-Zorg is het bevorderen van positieve ervaringen van zorggevers en zorgontvangers; merkbaar en meetbaar.

De centrale vraag daarbij is: hoe kunnen we bereiken dat werken in de zorg weer aantrekkelijk wordt, cliënten de zorg kunnen vertrouwen en de ondersteunende systemen ook daadwerkelijk ondersteunen bij de zorguitoefening?  

Volgens PPP-zorg zijn zorgverleners en cliënten degenen die bepalen wat er nodig is om écht goede zorg te kunnen verlenen en met plezier te kunnen werken.

Ondersteuning

Cliëntenraden en zorginstellingen hebben veel vragen over hun rechten en plichten vanuit de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorg (Wmcz-2018)
NCZ en PPP-zorg ondersteunen daar graag bij. Onderwerpen zoals bijvoorbeeld:

  • Cliëntenraad en invloed op kwaliteit
  • Contact/communicatie met de achterban
  • Focus/speerpunten
  • Profileren cliëntenraad en werven nieuwe leden
  • Rechten en plichten
  • Samenstelling en taakverdeling cliëntenraad
  • Samenwerking/communicatie met de bestuurder
  • Samenwerking/communicatie met de Raad van Toezicht
  • Van Inspraak naar Invloed

Meer onderwerpen in onze academie

Interview met Monica Grasveld, directeur PPP-zorg

De coaches van PPP-zorg voor NCZ