De cliëntenraad van Vérian bestaat momenteel uit vier leden (drie vrouwen en een man). In het afgelopen jaar liep voor een aantal leden de zittingstermijn af.  Graag komt de Cliëntenraad op korte termijn in contact met nieuwe kandidaat leden!

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van Vérian en werkt aan verbinding tussen cliënt en de organisatie. De cliëntenraad heeft een luisterend oor voor cliënten, familie en andere naasten. Ook overlegt de raad met de directie over het beleid van Vérian en zij geeft gevraagd en ongevraagd advies en/of instemming om gezamenlijk te werken aan de beste kwaliteit van zorg.

De huidige leden van de cliëntenraad ervaren dat deelname aan de raad voldoening geeft en zij op deze manier een steentje kunnen bijdragen aan goede zorg voor onze cliënten.

Ben jij of ken jij iemand die medezeggenschap belangrijk vindt en zorg van Vérian ontvangt of mantelzorger is van een cliënt van Vérian en een goede kandidaat voor de cliëntenraad kan zijn? Laat het weten via clientenraad@verian.nl. Zij gaan dan graag in gesprek!

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *