Zorgmedewerkers en de zorg aan patiënten staan momenteel zwaar onder druk door Corona. En daarmee komt het patiëntenbelang ook in het gedrang! Juist nu is de cliëntenmedezeggenschap van belang en juist nu moeten cliëntenraden zich roeren!

Marika Biacsics

Door Marika Biacsics

Cliëntenraden inactief

Veel cliëntenraden zijn door corona al een hele tijd inactief. Daarin speelt de kwetsbaarheid van leden soms een rol, of het feit dat mensen uit de raad besmet zijn, of het instellingsbeleid en soms het gezonde verstand (is het verstandig samen te komen terwijl het aantal besmettingen weer toeneemt?).

Dit kan een reden zijn waardoor de nieuwe wet ( Wmcz 2018 ) niet snel en niet goed genoeg wordt geïmplementeerd.

Cliëntenmedezeggenschap moet zich roeren, juist nu!

Maar, zoals de gehele zorgsector met alle problemen van dien, doordraait, zo moet ook de medezeggenschap, met al zijn (on)mogelijkheden, als essentieel onderdeel van de zorg, doorgaan!

NCZ en andere partijen hebben jaren gestreden zodat cliëntenraden nu zwaardere rechten en plichten hebben en daarmee daadwerkelijke invloed op het beleid en op besluiten kunnen hebben. Cliëntenraden hebben Instemmingsrecht op belangrijke, voor cliënten geldende regelingen. En juist nu zijn die aan de orde. Cliëntenmedezeggenschap moet zich roeren, juist nu!

Medezeggenschap essentieel onderdeel van de zorg

Is dat gemakkelijk? Nee, zeker niet. Maar cliëntenraden moeten juist nu opkomen voor de kwaliteit vanuit het cliëntenperspectief. Die kwaliteit en dat perspectief staan nu in een ander daglicht dan twee jaar geleden en zijn zeker niet minder belangrijk dan voorheen! Want wel of niet geholpen of behandeld worden kan nu het verschil maken tussen leven en dood. Of tussen een onmogelijk leven en een mogelijk leven of tussen ondraaglijke pijn en geen pijn. Als dat niet essentieel is, wat dan wel…?

Overbodig

Dus, juist nu, nu het cliëntenbelang zo onder druk staat en nu de cliëntenmedezeggenschap zo essentieel is, moeten wij de meerwaarde van de cliëntenmedezeggenschap voor eens en voor altijd aantonen! Hoe kunnen wij anders, na deze crisis, nog uitleggen waarom we bestaan…

Hulp

Dit alles geldt natuurlijk ook voor NCZ als steun en toeverlaat voor (centrale) cliëntenraden, hun ondersteuners en hun stakeholders! Juist nu, willen wij onze meerwaarde aantonen en juist nu kunt u een beroep op ons doen!

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *