Het jaar 2018 is voor de organisatie Huisartsenposten Oost-Brabant een jaar geweest waarin de items transitie en regionalisatie een kenmerkende rol hebben gespeeld. De Cliëntenraad heeft deze ontwikkelingen nauwkeurig gevolgd en vanuit cliëntperspectief haar invloed en adviezen zo goed mogelijk vorm gegeven.
De Cliëntenraad was ook het afgelopen jaar nauw betrokken bij een aantal belangrijke plannen, beleidszaken en besluiten. Zonder volledig te zijn noemen we hier het streven naar verbetering van de responstijden, de uitbesteding van het visitevervoer, het programma doorontwikkeling Triagecentrum en de instelling van een Veiligheidscommissie. Zowel gevraagd als ongevraagd hebben we adviezen voor diverse besluiten en plannen uitgebracht. Teneinde de kwaliteit van de Cliëntenraad te optimaliseren en om het eigen functioneren kritisch te beoordelen, hebben we ons in de loop van het jaar georiënteerd op een gemeenschappelijke Inspiratiedag. We hebben hier invulling aan kunnen geven en gaan in januari 2019, onder leiding van een professionele coach van het NCZ aan de slag. Onze visie op cliëntmedezeggenschap, planmatig werken, teamvorming en contact met de achterban zijn daarbij de hoofdpunten.

Om het volledige Jaarverslag 2018 te lezen klikt u HIER.
Wij wensen u veel leesplezier.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *