Betrek cliëntenraden bij de evaluatie van de Wmcz 2018

Medio volgend jaar zal de evaluatie van de Wmcz 2018 plaatsvinden. Momenteel wordt er door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een plan ontwikkeld voor deze evaluatie. De organisaties het LSR, LOC, MIND, KansPlus en NCZ, hebben vragen en opmerkingen aangedragen bij het ministerie. Deze input is bedoeld om richting te geven aan de opzet en de inhoud van het onderzoek. Het is van belang dat cliëntenraden zelf ook bij dit onderzoek worden betrokken. De ingediende vragen en opmerkingen zijn gebaseerd op ervaringen en contacten met cliëntenraden, alsmede op de dagelijkse werkzaamheden van de afgelopen jaren.

Een geschikte opzet voor de evaluatie

De afgelopen vier jaar zijn er ervaringen opgedaan met de implementatie van de Wmcz 2018. Een belangrijke vraag is of de verbeterpunten ten opzichte van de oude wet daadwerkelijk tot de gewenste resultaten hebben geleid. Het ministerie is voornemens om de evaluatie te baseren op deze verbeterpunten, zoals vermeld in de Memorie van Toelichting. Momenteel wordt er gewerkt aan het plan van aanpak voor de evaluatie.

Op donderdag 28 maart hebben bovengenoemde organisatie onderwerpen voorgesteld voor de evaluatie. Deze onderwerpen zijn geformuleerd als vragen en opmerkingen, gebaseerd op contacten met cliëntenraden en eigen praktijkervaringen van de afgelopen jaren. Deze vragen en opmerkingen sluiten aan bij de beoogde verbeterpunten van de nieuwe wet.

Enkele voorbeelden zijn:

  • Wat is het effect van het recht op instemming ten opzichte van het recht op verzwaard advies?
  • Hoe beïnvloedt inspraak de formele lokale medezeggenschap?
  • Op welke wijze is medezeggenschap gerealiseerd in de eerstelijnszorg en private klinieken?

Door deze onderwerpen hopen we dat de evaluatie wordt uitgevoerd op een manier die aansluit bij de praktijksituatie.

Aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen

Er is tevens gevraagd om bij de evaluatie rekening te houden met maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de medezeggenschap. Denk hierbij aan het effect van regionale samenwerking en domein overstijgend werken op de medezeggenschap.

Directe betrokkenheid van cliëntenraden

Het is van groot belang dat alle relevante partijen hun ervaringen kunnen delen tijdens de evaluatie. Daarom hebben we gepleit voor een kwalitatief onderzoek waarbij cliëntenraden worden betrokken om hun praktijkervaringen te delen.

Misschien ook interessant

1 juli 2024 gratis Webinar Wmcz2018

Wetsevaluatie WMCZ 2018

Podcast: Aanbevelingen voor de wetsevaluatie Wmcz 2018

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *