Visie curatieve zorg in krimpregio’s 

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid neemt extra maatregelen om de zorg in krimpregio’s op peil te houden. Onder andere een deel van Noord- en Oost-Groningen valt hieronder.

Het gebied moet voor huisartsen aantrekkelijker worden om zich te vestigen. Daarnaast wil Schippers op korte termijn geld vrijmaken voor spoedeisende hulp en acute verloskunde in krimpregio’s.

Voor de maatregelen ingaan, moet onderzoek uitwijzen waar de knelpunten liggen. De extra maatregelen worden betaald uit de bestaande begroting van Schippers.

Lees de visie van Minister Edith Schippers over de curatieve zorg in de krimpregio’s:

Visie curatieve zorg krimpregio’s aan Eerste Kamer

Visie curatieve zorg krimpregio’s aan Tweede Kamer

En lees het advies van NZa over de reikwijdte van de zorgplicht van de zorgverzekeraar bij de vraag of al dan niet een beschikbaarheidsbijdrage voor spoedeisende hulp (SEH) en Acute verloskunde (AV) moet worden toegekend.

En lees het advies van NZa over beleid met betrekking tot instellingen die bij de overheid een aanvraag voor een beschikbaarheidsbijdrage indienen.

En lees het overzicht nieuw en ingezet beleid zorg in krimpregio’s

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *