Verslag AO Governance Tweede Kamer 11 juni 2015

Namens NCZ is Erik Eijrond (adviseur NCZ) aanwezig geweest op het Algemeen Overleg Governance van 11 juni jl. van de vaste Kamercommissie VWS in de Tweede Kamer.

Tijdens het AO Governance bleek dat (bijna) alle partijen de (mede)zeggenschap van cliënten (-raden) willen versterken.

Minister Schippers heeft aangekondigd dat voor de zomer van 2016 hiertoe een nieuwe wetsontwerp zal worden aangeboden.

Verslag AO Governance Tweede Kamer 11 juni 2015
Minister Edith Schippers

Minister Schippers heeft tijdens het AO toegezegd dat de cliëntenorganisaties worden betrokken bij de herziening van de zorgbrede governancecode. (klik hier voor de governancecode 2010) In deze code wordt ook ruimte gemaakt voor de verschillen bij kleine en grote instellingen etc. (‘modulair’), maar de code blijft wel zorgbreed gelden.

Klik hier voor het rapport ‘Governance in de Zorg’ van 27-03-2015 van de commissie governance 

Over de voortgang ter verbetering van de governance in de zorg stuurt Minister Schippers eind 2015 een voortgangsrapportage.

De IGZ en NZa ontwikkelen een toetsingsinstrument (ook aan de softe kant) voor de governance.

Verder bleek uit het AO dat men haast wil maken met het op korte termijn regelen van een vast scholingsbudget voor cliëntenraden! En dit geldt zorgbreed.

Tijdens het AO is uitdrukkelijk genoemd dat de weg naar de Ondernemings Kamer als mogelijkheid voor elke cliëntenraad moet gelden. (dit is ook een onderdeeltje van scholing).

Over het geheel genomen bleek dat, behalve accreditatie van bestuur/toezichthouders en de wet normering topinkomens, de medezeggenschap van cliënten een zeer belangrijk onderdeel was van het AO. Dit ziet NCZ als een positieve ontwikkeling!

Helaas zal het nog lang gaan duren (met alle onzekerheden van dien) voordat wettelijk gezien de rechten van cliënten
(-raden) versterkt zullen zijn.

De komende maanden gaat de Kamercommissie VWS aan de slag gaat met een wetsontwerp. NCZ zal natuurlijk de vinger aan de pols houden. Ook zullen we zoveel mogelijk de goede dialoog met de beleidsambtenaren van de afdeling Markt & Consument van VWS voeren hieromtrent.

Betrokkenheid van NCZ bij de discussie omtrent de governance code is ook belangrijk omdat deze code wellicht een ander (sneller) tijdspad heeft dan een nieuwe wet.

De initiatieven van de verschillende marktpartijen (o.a. NVZD, LOC en NCZ) speelden bij dit overleg uiteraard een rol.

Verslag AO Governance Tweede Kamer 11 juni 2015
Lea Bouwmeester (PvdA)

Met name Lea Bouwmeester (PvdA) was tijdens het AO erg actief en heeft zich ingezet voor cliënten medezeggenschap in de zorg!

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *