Locatie Arnhem

Ca. 8 uur per maand

Einddatum mei 2023

Lid Cliëntenraad GGZ Scharwächter


GGZ Scharwächter is op zoek naar een nieuw enthousiaste cliëntenraadslid (eventueel plaatsvervangende voorzitter). De cliëntenraad vertegenwoordigt het collectieve welbevinden van cliënten van GGZ Scharwächter. De cliëntenraad denkt en praat mee en stemt in met onderwerpen die nu of in de toekomst belangrijk zijn.

Waar een cliëntenraad precies voor staat en welke rechten en plichten de cliëntenraad heeft, is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz2018). De Wmcz2018 gaat ervan uit dat cliënten van de instelling het beste kunnen opkomen voor hun eigen belangen. De cliënten zijn de ervaringsdeskundigen op het gebied van de GGZ-behandeling.

Algemene criteria

De cliëntenraad staat open voor eenieder die zich betrokken voelt bij de Geestelijke Gezondheidszorg. Dit kunnen bijvoorbeeld (ex)cliënten van GGZ Scharwächter zijn, of naasten die nauw betrokken zijn geweest bij de behandeling van (ex)cliënten. Ook iemand die niet bekend is met GGZ Scharwächter maar wel affiniteit heeft met de Geestelijke Gezondheidszorg en het belangrijk vindt om voor de belangen van de cliënten van GGZ Scharwächter op te komen. De vergaderingen van de cliëntenraad vinden momenteel elke derde dinsdagmiddag van de maand plaats op één van onze locaties in Huissen. Een aantal van deze vergaderingen worden tevens samengehouden met de RvB en/of RvC. Deze vergaderingen vergen wel enige voorbereidingstijd (circa 2 uur per maand) van de leden.

Niet iedereen in een cliëntenraad hoeft alles te kunnen. Er zijn wel een paar algemene ‘criteria’ die voor alle leden gelden. Denkt u hierbij aan:

  • Direct ervaring en/of betrokkenheid hebben met de geestelijke gezondheidszorg;
  • Cliëntenbelang vooropstellen;
  • Onderscheid kunnen maken tussen eigen belang en algemeen cliëntenbelang;
  • Gemotiveerd zijn om met elkaar en de Raad van Bestuur van GGZ Scharwächter stappen te zetten;
  • Kunnen samenwerken;
  • Binnen de verwachte kaders voldoende tijd en inzet hebben;
  • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie. 

Specifieke deskundigheid

Een cliëntenraad heeft ook mensen nodig die een specifieke deskundigheid hebben zoals beleidsmatige interesse, administratieve vaardigheden, juridische en/of financiële kennis binnen de Geestelijke Gezondheidszorg.

Meer weten of aanmelden voor deze cliëntenraad

Bent u nieuwsgierig geworden wat een rol binnen een cliëntenraad betekent? Bekijk dan eens het filmpje hieronder.

U kunt natuurlijk ook direct contact opnemen met de Ambtelijke Secretaris Cliëntenraad, Marjolein Lammers:
06-41602137 of clientenraad@ggzscharwachter.nl

De cliëntenraad voert een gesprek met kandidaten en draagt bij gebleken geschiktheid kandidaten voor benoeming voor aan het bestuur.

De functie van cliëntenraadslid is geen betaalde functie maar kent wel een jaarlijkse vaste onkostenvergoeding.

Misschien ook interessant voor u:

Cliëntenraad in de Geestelijke Gezondheidszorg

Vacature Lid Cliëntenraad Thuiszorg Rijnstad

Wat is een cliëntenraad?

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *