Twentse Cliëntenraden bundelen krachten voor vergoeding sleutelkluis

Drie voorzitters van centrale cliëntenraden van Wijkverpleging/Thuiszorg in Twente doen met een brief een beroep op de zorgverzekeraars om namens cliënten die wijkverpleging ontvangen in Twente te vragen om vergoeding van een sleutelkluis en van personenalarmering.

Samenwerken in de wijk

Ouderen moeten en willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat geldt natuurlijk ook voor mensen met een lichamelijke en/of cognitieve beperking zoals bij een beginnende dementie. Om mensen nu en in de toekomst veilige zorg thuis te kunnen blijven bieden, zijn in Twente de drie zorgorganisaties,
Carintreggeland, TriviumMeulenbeltZorg en ZorgAccent, in de wijk gaan samenwerken.

Onplanbare nachtzorg

Deze ontwikkeling past in het landelijk kader van onplanbare nachtzorg waarbij als randvoorwaarde de toegang tot de woning is opgenomen. Zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/02/28/leidraad-herkenbare-en-aanspreekbare-wijkverpleging

Regionaal organiseren zij gezamenlijk, met drie partijen, de onplanbare nachtzorg. Dat doen zij middels een ‘white label’. Toegang tot de woning is in het kader ‘samen op weg naar een toekomstbestendige wijkverpleging’ genoemd als belangrijke randvoorwaarde. In de regio Twente hebben ze daar een oplossing voor gevonden, namelijk een digitale sleutelkluis.

Veilig toegang tot woningen

Voorwaarde voor een succesvolle en veilige samenwerking is vanzelfsprekend dat de zorgverleners van de verschillende organisaties veilig toegang kunnen krijgen tot de woningen van cliënten en snel de deur kunnen openen. Deze toegangsoplossing is voorzien van het SKG 3 sterren keurmerk. Daarnaast is het werken met de toegangsApp geborgd via een automatische koppeling en wordt er volgens een standaardprotocol en gedragscode gewerkt.

Wanneer cliënten in de toekomst gepland, ongepland of acuut hulp nodig hebben, dan kan met de personenalarmering van de cliënt de zorgmedewerker die het dichtst bij een cliënt in de buurt is, door Meld & Zorgcentrale Alerta opgeroepen worden. Zo is er snel en efficiënt hulp ter plaatse, wat in noodsituaties echt essentieel kan zijn, met name in de avond, nacht en weekenden.

De bedoeling is dat de huidige drie organisaties in de toekomst de nachtdiensten gezamenlijk organiseren; momenteel overlappen de nachtdiensten in grote gebieden in de regio elkaar grotendeels. De nachtdiensten zijn door de lage frequentie van oproepen én de grote reisafstanden verlieslatend. Cliëntenraden vinden het belangrijk dat nachtdiensten beschikbaar, betaalbaar en kwalitatief op een goed niveau blijven zodat cliënten die hiervan afhankelijk zijn thuis kunnen blijven wonen.

Door deze ontwikkeling is het in de toekomst mede mogelijk dat hulpdiensten en eerstelijns zorg zoals huisartsen, fysiotherapeuten en 112 gebruik kunnen gaan maken van deze voorziening.

Daarnaast is het digitale woningtoegangsproject in aanmerking gekomen voor een eenmalige subsidie vanuit de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) vanuit het ministerie van VWS.

Geen vergoeding voor Twentse cliënten

Tot hun verbazing vernamen de voorzitters dat een groot deel van de Twentse cliënten Wijkverpleging, die voor de zorg afhankelijk zijn van een veilige toegang tot de woning, geen financiële vergoeding ontvangen voor de (installatie van) sleutelkluizen en personenalarmering van de zorgverzekeraar. Zij hebben hierover gesprekken gevoerd en brieven gestuurd naar de hoofdverzekeraar in hun regio. Helaas zijn zij tot nog toe niet tevreden over de reactie en de houding van de zorgverzekeraar die volgens hun niet mee beweegt in wat noodzakelijk is voor de toekomst van de zorg voor ouderen. Wat haaks staat op het beleid van de minister om te komen tot regionale afspraken in deze.

Nu zorgverzekeraars deze richtlijnen zeer strikt kunnen en mogen interpreteren, zijn er volgens de drie voorzitters ruimere richtlijnen nodig. Kwetsbare mensen die thuis wonen en afhankelijk zijn van geplande en ongeplande wijkverpleegkundige zorg in de avonden, nachten en weekenden en die dan zelf de deur niet kunnen openen, moeten aanspraak kunnen maken op een vergoeding.

Brief van 3 voorzitters over financiële vergoeding sleutelkluizen en PA in Twente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *