Op donderdag 17 maart a.s. heeft de vaste Kamercommissie VWS een vergadering betreffende Governance in de zorg.
In het kader van goed bestuur heeft Minister Schippers een herziening/aanscherping aangekondigd ten aanzien van de Wmcz.

Op 10 november 2015 is Motie 52 ‘zeggenschap over zorg en zorgverzekeraars’ van Lea Bouwmeester (PvdA) en Carla Dik-Faber (CU)  aangenomen in de Tweede Kamer. deze motie betreft het versterken van de positie van verzekerden van zorgverzekeraars en van cliëntenraden van zorginstellingen.

Momenteel laat de Minister de gevolgen onderzoeken van de ingediende motie.

NCZ, LSR en LOC constateren dat hiermee het proces opnieuw vertraagd wordt en vrezen dat – met het oog op de komende verkiezingen – deze vertraging tot afstel van de herziening van de Wmcz leidt. Dit terwijl er breed draagvlak is voor het verder versterken van cliëntenraden.

In haar brief van 22 januari 2015 (Kamerstukken II, 2014-2015, 32 012, nr. 23) heeft de Minister helder aangegeven welke aspecten van de Wmcz aangescherpt dienen te worden. NCZ, LSR en LOC ondersteunen deze punten en hebben ook nog suggesties gedaan voor verdere aanscherping van de Wmcz. Daartoe zijn we ook in overleg met VWS.

Om verdere vertraging te voorkomen verzoeken NCZ, LSR en LOC de kamercommissie VWS er bij de Minister op aan te dringen om op korte termijn een herziening van de Wmcz aan de Tweede Kamer aan te leveren.

Download hier de Brief Kamercie. VWS m.b.t. AO 17 maart Governance in de zorg

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *