De Minister van VWS heeft gisteren per brief aan de Tweede Kamer medegedeeld dat zij de indiening van dit wetsvoorstel overlaat aan het volgend kabinet. Onderaan dit nieuwsbericht vindt u middels de link de betreffende brief en bijlage. Deze stukken gaan, naast de Wmcz, over tal van andere onderwerpen. De passage over de Wmcz treft u aan op blz 2, zesde paragraaf van de bijlage (document 165527-B).

Het wetsvoorstel is in maart van dit jaar aan de Raad van State gezonden voor advies. Inmiddels is dit advies gereed en ontvangen door VWS. Gedurende de formatieperiode wordt er doorgewerkt aan de reactie op dit advies. Het wetsvoorstel, het advies van de Raad van State en de reactie op het advies worden openbaar op het moment van indiening van het wetsvoorstel, dat pas in het volgend kabinet zal zijn.

Klik hier voor inzage in de begeleidende brief van VWS d.d. 6 juli

Klik hier voor inzage in het document “Stand van zaken Wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen”

Of lees op onze website de laatste ontwikkelingen van de WMCZ 2018

Vergelijkbare berichten

2 reacties

  1. Begrijpelijk, maar toch erg jammer. Opnieuw blijven voorlopig veel cilentenraden in het ongewis, hetgeen de motivatie van deze meestal onbetaalde mensen niet zal bevorderen. Laten we hopen op een snel besluit van het nieuwe kabinet.

  2. Het is eigenlijk niet begrijpelijk. Zaken die voor een heleboel mensen belangrijk zijn voor je uitschuiven of doorschuiven. Dat is opperste politiek. Zij zijn er niet voor ons (mensen\), maar wij zijn er voor hen(politici) . Hoe ver kun je zinken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *