Onderzoeksrapport Medezeggenschap Verwey Jonker Instituut

‘Maatwerk in medezeggenschap’ is een onderzoek van het Verweij-Jonker Instituut.

In het kader van het onderzoek is gesproken met cliëntenraden, bestuurders en toezichthouders van 14 instellingen verspreid over de langdurige en curatieve zorg. Het onderzoek laat zien dat formele medezeggenschap zorgbreed belangrijk is en dat in aanvulling daarop binnen instellingen aanvullende vormen van informele zeggenschap worden gecreëerd. De onderzoekers concluderen dat de wisselwerking en aansluiting tussen deze twee vormen van cliëntenparticipatie nadere uitwerking en ondersteuning behoeft.

Het onderzoek dient ondersteuning van het voorgestelde beleid op het gebied van medezeggenschap van cliënten, zoals dat is verwoord in de brief rond de beantwoording van het vso goed bestuur van 22 januari 2015.

Het onderzoeksrapport is door het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van het Ministerie opgesteld. Het onderzoek betreft de werking van medezeggenschap van cliënten in de praktijk.

Download HIER het onderzoeksrapport ‘Maatwerk in Medezeggenschap’

Download HIER de aanbiedingsbrief van Minister Edith Schippers aan de Tweede Kamer. 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *