Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de maatregelen curatieve zorg in krimp-regio’s.

Een aantal regio’s in Nederland bereidt zich voor of gaat al om met de transitie van bevolkingsgroei naar bevolkingsdaling. Bevolkingsdaling alleen hoeft, vanuit de optiek van zorg, geen probleem te zijn, maar in het algemeen gaat krimp gepaard met vergrijzing en gaat vergrijzing gepaard met chronische aandoeningen. Dit tezamen leidt tot een andere zorgvraag in combinatie met een gelijktijdige daling van het (zorg)voorzieningenniveau in kwantiteit, wat een negatief effect kan hebben op de kwaliteit van de zorg. In deze brief informeert Minister Schippers de Kamer over de voortgang van de maatregelen die zij in haar brief curatieve zorg in krimpregio’s heeft aangekondigd, zoals toegezegd tijdens het debat met de Kamer van 26 mei 2015.

De minister gaat ten eerste in op het landelijk beleid bevolkingsdaling. Daarna besteedt zij aandacht aan de RIVM analyses en het wijzigen van de voorwaarden voor het toekennen van een beschikbaarheidbijdrage voor de spoedeisende hulp en acute verloskunde. Vervolgens informeert zij de Kamer over regionale aspecten: de netwerkbijeenkomsten in krimpregio’s en de opvolging die daaraan is gegeven.

Daarna gaat minister Edith Schippers in haar brief in op twee moties van de Kamer, te weten:

  1. De motie DikFaber/Bouwmeester over het uitwerken van een definitie van basiszorg

2. De motie Bruins Slot/Bouwmeester inzake criteria om in te grijpen in krimp- en anticipeerregio’s.

Vervolgens besteed zij aandacht aan de basiszorg: dienstapotheken en huisartsenzorg. Tot slot komt de NIVEL monitor voor krimp aan de orde.

Download hier de Kamerbrief voortgangsbrief curatieve zorg in krimpregio’s

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *