In bijeenkomsten met gemeenten is het onderzoek toegelicht. De cijfermatige resultaten per gemeente worden bekendgemaakt in de septembercirculaire van het Gemeentefonds. Het gaat hierbij om de middelen die vanaf 2016 middels een ingroeipad beschikbaar worden gesteld aan gemeenten. Gemeenten beschikken dus niet direct vanaf 2016 over de nieuwe budgetten. Het ingroeipad is onderdeel van een bestuurlijk traject dat nog zal plaatsvinden.

In 2015 worden de middelen op historische basis verdeeld, de gemeentelijke budgetten voor 2015 zijn in de meicirculaire 2014 gepresenteerd.

Download HIER het rapport Objectief verdeelmodel Wmo 2015

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *