De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) treedt per 1 juli 2020 in werking. Deze wet verplicht ook Medisch Specialistische Bedrijven (MSB’s) om een cliëntenraad in te stellen. Per 1 januari 2021 dient een medezeggenschapsregeling te zijn vastgesteld voor deze cliëntenraden. De Federatie Medisch Specialisten heeft samen met de NVZ, NFU en medezeggenschapskoepels gewerkt aan een gezamenlijk model.

Het model faciliteert de invoering van een cliëntenraad van een ziekenhuis en MSB samen. Of u kiest voor een gezamenlijke cliëntenraad, dan wel een eigen cliëntenraad voor uw MSB dient per ziekenhuis te worden bepaald. Ook voor een cliëntenraad van alleen het MSB is een model ontwikkeld. Onderaan dit bericht vindt u de modellen medezeggenschapsregeling ziekenhuizen en een toelichting.

De Federatie heeft er eerder voor gepleit dat MSB’s uitgezonderd worden van de verplichting tot het instellen van een cliëntenraad. Immers, hierdoor kunnen meerdere cliëntenraden in één ziekenhuis ontstaan, hetgeen verwarrend is voor de patiënt en leidt tot onnodige administratie- en vergaderlasten. Desondanks is de wettelijke verplichting er nu toch voor MSB’s om een cliëntenraad in te voeren.

De modellen en toelichting kunt u hieronder downloaden

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *