Advies en petitie: Kabinet, geef nu rust en ruimte voor de ouderenzorg van morgen!

Steeds meer mensen constateren dat de ouderenzorg vastloopt. De systemen en organisatievormen van nu schieten tekort, een heldere visie op de toekomst van de ouderenzorg ontbreekt. Wat we nodig hebben, is radicale vernieuwing. Nieuwe ouderenzorg, lokaal geregeld, voor ons allemaal, door ons allemaal. Overal vinden mensen en organisaties elkaar al om welzijn en zorg in eigen hand te nemen. Maar ze lopen op tegen regels, instanties die niet samenwerken en constante financiële druk.

LOC petitie rust en ruimte voor de ouderenzorg van morgen

Ruim 1.500 mensen hebben de afgelopen maanden bijgedragen aan een advies aan de kabinetsinformateur en politieke partijen. Een divers en groot gezelschap cliëntenraadsleden, thuiswonende ouderen en mantelzorgers, medewerkers en bestuurders van organisaties in de ouderenzorg en andere betrokkenen, die zich hard maken voor waardevolle ouderenzorg. Het advies is een initiatief van LOC Waardevolle zorg. Espria ledenvereniging nodigde haar leden uit om ook hun inbreng te leveren.

We kunnen het tij keren

Het advies is samengevat in een bondig manifest. Daarin is de kern van het advies te lezen:

“Als samenleving kunnen we het tij keren. Maar dan moet het anders. Misschien wel radicaal anders. We zien een toekomst voor ons waarin ouderenzorg om de mens draait. Waarin er een vruchtbare voedingsbodem is voor initiatieven vanuit de samenleving, en burgers en lokale gemeenschappen zelf hun welzijn en zorg ter hand nemen.

Daarbij gesteund en gefaciliteerd, in nauwe samenwerking met woningbouwverenigingen, zorg en welzijnsorganisaties, overheden, onderwijsorganisaties, ontwikkelaars, bouwbedrijven, de technologiesector, het bedrijfsleven. Samenwerking die uitgaat van mogelijkheden en het wegnemen van belemmeringen, en zo leidt tot werkelijk integrale oplossingen. Waarbij ieder mens van waarde is, alle domeinen van het leven tellen en leefgemeenschappen in alle opzichten prettig zijn om in te leven.

Zoiets vraagt om een positieve verandering van ons allemaal. Aan zo’n verandering willen we werken. Nu. Het nieuwe kabinet roepen we daarom met klem op ons perspectief op de ouderenzorg van morgen over te nemen en daarnaar te handelen.”

Petitie

De petitie ondertekenen kan tot en met 14 december via: loc.nl/petitie

Enthousiasme

Naast de petitie-oproep voor de noodzakelijke landelijke randvoorwaarden, zijn mensen en organisaties die bij het advies betrokken zijn geraakt nu in conclaaf over wat zij zelf en samen kunnen doen, om de geschetste visie praktijk te maken. In het uitgebreide advies is op hoofdlijnen te lezen wat dat zoal kan betekenen. En wat er nodig is van burgers, buurten, zorg- en welzijnsorganisaties, woningbouwverenigingen, cliëntenraden, verzekeraars en zorgkantoren, onderwijsorganisaties, gemeenten en politiek en landelijke overheid.

Het uitgebreide advies is hier te bekijken en downloaden. Mensen en organisaties die zich ook aangesproken voelen, vinden op die pagina ook mogelijkheden om aan te haken of anderszins bij te dragen.

PERSBERICHT Advies en petitie Kabinet, geef nu rust en ruimte voor de ouderenzorg van morgen

Misschien ook interessant voor u

Oproep aan minister en NZa: stop bezuinigin­gen ouderenzorg

Niets doen is geen optie – IBO Ouderenzorg

Advies Raad van Ouderen zorgen om de ouderenzorg

Vergelijkbare berichten

Eén reactie

 1. Beste Marika,

  Mensen kunnen nu tot en met 14 januari de petitie ondertekenen.
  Omdat de verkenning al wat langer duurt is de deadline naar achter in de tijd geschoven.

  Fijn als jullie dat in het bericht aan kunnen passen. Vast bedankt!
  Met hartelijke groet,

  Douwe Dronkert
  LOC Waardevolle zorg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *