Cliëntenraad Tergooi en het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis

Eind oktober 2016 ontving de cliëntenraad van Tergooi, net als veel andere cliëntenraden van ziekenhuizen, een e-mail van de Unie KBO waarin melding werd gedaan van de nieuwe kwaliteitsaspecten voor het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis en de rol die cliëntenraden hierbij is toebedeeld.

De cliëntenraden van ziekenhuizen wordt in eerste instantie gevraagd:

1. minimaal jaarlijks in samenwerking met het ziekenhuis een panel- of spiegelbijeenkomst voor (kwetsbare) oudere patiënten te organiseren om hun ervaringen in het ziekenhuis te bespreken en te verzamelen;

2. een rondgang te maken door het ziekenhuis ter beoordeling van de gastvrijheid en de omgevingskenmerken (aan de hand van een verkorte checklist die betrekking heeft op aspect 13);

3. met 2 cliëntenraadsleden (bij voorkeur met ervaring als (mantelzorger van een) oudere patiënt in het eigen ziekenhuis) deel te nemen aan de ziekenhuiswerkgroep die verantwoordelijk is voor het invullen van de zelfrapportage (vragenlijst voor het ziekenhuis over de aspecten 1 t/m 12).

Een maand later meldde Unie KBO dat punt 3, na veel reacties vanuit verschillende ziekenhuizen, aangepast zou worden. Als reden werd opgevoerd dat een nieuwe eis minimaal al praktijk moet zijn in een substantieel deel van de ziekenhuizen voordat deze een ‘must have’ is voor het verkrijgen van het keurmerk. De nieuwe omschrijving van punt 3 luidt nu als volgt:
… en neemt met 2 cliëntenraadsleden (liefst met ervaring als oudere patiënt in het eigen ziekenhuis) deel aan de beoordeling van de volledige uitvraag door de ziekenhuiswerkgroep / het projectteam vanuit de organisatie.

Op 30 november 2016 heeft de cliëntenraad (CR) van Tergooi de raad van bestuur (RvB) geïnformeerd over de nieuwe voorwaarden voor het verkrijgen van dit keurmerk. De CR heeft de RvB de vraag voorgelegd in hoeverre het de taak van de cliëntenraad is hier een bijdrage aan te leveren, en wel op zo’n uitvoerige en zeer specifiek beschreven wijze.

De cliëntenraad heeft toen aan de RvB kenbaar gemaakt beducht te zijn voor precedentwerking. De kans bestaat dat meerdere keurmerken hierna een bijdrage van de cliëntenraad als voorwaarde zullen stellen met als gevolg een onevenredige workload voor de CR-leden.

Echter vooropgesteld zij dat de cliëntenraad vreest dat dat het ‘keuren van eigen vlees’ voor een onwenselijke belangenverstrengeling kan zorgen en de onafhankelijke positie van de raad in het geding kan brengen. Het is goed als de ervaring van cliënten specifiek betrokken wordt bij het al dan niet toekennen van een keurmerk. Echter de rol van de CR gaat niet verder dan het adviserend dan wel bevorderend handelen ten aanzien van de inbreng van cliënten. In dit kader kan het niet zijn dat de CR van buitenaf een positie krijgt opgelegd die niet strookt met haar formele positie ten aanzien van ziekenhuis Tergooi.

De cliëntenraad respecteert het belang van Tergooi om dit keurmerk te behouden, zeker gezien de aanwezigheid van het Center of Excellence Ouderenzorg. Daarom wenst de CR dat Tergooi géén nadeel ondervindt, en het keurmerk wordt toegekend conform de tot nog toe gebruikelijke procedures.

Gelijktijdig vindt de raad het noodzakelijk om, eventueel in gezamenlijkheid met meerdere cliëntenraden, stelling te nemen tegen deze ontwikkeling zoals door KBO Unie in gang is gezet en die precedentwerking kan hebben voor andere keurmerken.

Download hier de brief van Cliëntenraad Tergooi aan Unie KBO.

Gedeeltelijke reactie van de Unie KBO op de brief van Cliëntenraad Tergooi:

“Wij hebben inderdaad van een klein aantal ziekenhuizen vergelijkbare reacties gehad en zullen deze zeker meenemen bij de inrichting van de procedure voor de volgende (vierde) ronde. Omdat de lopende (derde) uitvraag al bij de ziekenhuizen ligt kunnen wij nu niets meer wijzigen. Overigens lees ik een misverstand in uw brief. Het vervallen van het 3e aspect dat een ‘must have’ zou worden heeft betrekking op aspect 6 van de set kwaliteitsaspecten (coördinatie enz.). En niet op de 3 rollen die beschreven zijn voor de cliëntenraad. Overigens is het ook goed om op te merken dat de bijdrage van de cliëntenraad niet doorslaggevend is voor het behalen van het keurmerk. Het vergroot uiteraard wel de kansen op het behalen van het keurmerk.”

Reageren op dit bericht of contact hierover met Cliëntenraad Tergooi? Laat uw reactie achter!

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *