De Koninklijke Auris Groep is op korte termijn op zoek naar een ambtelijk secretaris medezeggenschap (a.i.) voor 36u per week (duo-functie mogelijk).

Auris heeft een medezeggenschapsraad (MR) en deelraden (DR) voor de onderwijslocaties, een ondernemingsraad (OR) en onderdeelcommissies (OC’s) voor de zorglocaties én een cliëntenraad (CR). Deze (deel)raden worden volgens een bestaande verdeelsleutel in tijd ondersteund door een ambtelijk secretaris: 2 dagen MR en DR, 1 dag OR en OC en 0,5 dag CR per week. Hier ontstaat een vacature en kijken we hoe we dit in de toekomst gaan invullen. In de tussentijd moet continuïteit van vooral de secretariële ondersteuning  gewaarborgd worden.  Uit de functiebeschrijving:

  • in overleg met de voorzitter van het relevante medezeggenschapsorgaan opstellen van de conceptagenda en het waar nodig verzorgen van de toelichting op de te behandelen onderwerpen
  • Het notuleren, het zorg dragen voor tijdige en juiste verslaglegging en verspreiding van verslagen en het bewaken van afspraken en de besluitenlijst
  • Het verzorgen van inkomende en uitgaande correspondentie en het concipiëren en redigeren van brieven
  • Het beheren van het archief en het verzamelen van documentatie en informatie
  • Het verzamelen en distribueren van relevante informatie over de ontwikkeling van het onderwerp medezeggenschap

Op korte termijn zoeken wij een ambtelijk secretaris a.i. die op basis van bestaande functiebeschrijving en overeengekomen tijdsbesteding aan de raden kan ondersteunen. Daarmee beogen we continuering van de secretariële ondersteuning in processen te borgen. Werkzaamheden op locatie in werkgebied Auris en ook in avonduren. Flexibiliteit is dus noodzakelijk.

Reageren kan via:

Denise G.H. van Poppel
Bestuurssecretaris
d.v.poppel@auris.nl

Auris
Ammanplein 2
3031 RT Rotterdam

Postbus 3192
3003 AD Rotterdam
T 010 888 9600
W www.auris.nl

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *