Staatssecretaris Van Rijn (ministerie van VWS) informeerde vrijdag 3 februari 2017 in een brief de Tweede Kamer over de voortgang van het plan ‘Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’. Dit plan heeft tot doel om de kwaliteit van de verpleegzorg in Nederland te verbeteren. Ook stuurde de staatssecretaris de Tweede Kamer de ‘4e voortgangsrapportage Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen‘ en een aantal rapporten en onderzoeken die de voortgangsrapportage aanvullen.

De belangrijkste resultaten na 2 jaar ‘Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ zijn:

  • Intensief toezicht en ondersteuning door de IGZ;
  • Verpleeghuizen hebben een grote stap richting meer transparantie gezet;
  • Ruim 170 organisaties met ongeveer 800 locaties werken aan zorgverbeteringsplannen;
  • Door middel van het Zorgpact wordt de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor de zorg versterkt;
  • Met het bevriezen van de CQ-index, de versimpeling van de hygiënecode (HACCP) en het werken aan persoonsvolgende bekostiging wordt de uitvoering eenvoudiger en vooral: de papierlast voor mensen op de werkvloer merkbaar verminderd. Hierdoor is er meer tijd voor bewoners;
  • Vanaf 2016 is er structureel 200 miljoen geïnvesteerd in verpleeghuizen. Vanaf 2017 komt nog eens 100 miljoen extra beschikbaar;
  • Vanaf 13 januari 2017 is het nieuwe en integraal kwaliteitskader van kracht. IGZ past het kwaliteitskader toe in haar toezicht. De zorgkantoren hanteren het kwaliteitskader als basis voor de inkoop. Dat betekent dat zorgkantoren bij de inkoop slechts de kwaliteitseisen uit het kwaliteitskader gebruiken. Deze standaardisering van inkoopvoorwaarden leidt tot vermindering van administratieve lastendruk bij zorgaanbieders.
  • De 4e voortgangsrapportage ‘Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’
    Dit document beschrijft de voortgang van het plan ‘Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen‘ per begin 2017. Download  ‘4e voortgangsrapportage Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’

 

Bron: Waardigheid en Trots

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *