Kabinet investeert flink in verpleeghuiszorg

Het kabinet investeert fors in het verder verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse verpleeghuizen. In 2016 is daar een bedrag van 140 miljoen euro voor beschikbaar. In de jaren daarna loopt dit bedrag op tot structureel 210 miljoen euro. Daarbovenop wordt een geplande bezuiniging binnen de Wet langdurige zorg van 45 miljoen in 2016 geschrapt.

Leeuwendeel naar opleiding en bijscholing
Bewoners van verpleeghuizen, hun naasten en alle medewerkers gaan de effecten van deze extra investering in kwaliteit merken in de praktijk van alledag. Het leeuwendeel van het extra geld gaat naar opleiding en bijscholing van medewerkers, zodat hun kennis beter aansluit op de wensen, behoeften en mogelijkheden van cliënten. En medewerkers met trots het vak kunnen uitoefenen waarvoor ze hebben gekozen. Daarnaast wordt de dagbesteding flink uitgebreid, met gemiddeld een uur per dag, waarbij wordt geluisterd naar de wensen van bewoners zelf. De één zal de voorkeur hebben om extra te bewegen, de ander zal liever muziek luisteren. Verder worden cliëntenraden versterkt en wordt het toezicht intensiever en meer gericht op kwaliteit door de ogen van de cliënt. Alle nieuwe plannen bouwen voort op het ‘Waardigheid en Trots’ plan dat staatssecretaris Martin van Rijn in het voorjaar van 2015 lanceerde voor de kwaliteitsverbetering van verpleeghuizen.

Download hier het volledige bericht

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *