Vorig jaar schreven wij: 2015 is het jaar geworden van ervaringen die de grote veranderingen in de zorg teweeg hebben gebracht. Dagelijks hoorden we, lazen we en zagen we de gevolgen. Leegstand in woonzorginstellingen, faillissementen van thuiszorgorganisaties. Om hulp roepende ouderen en mensen die afhankelijk  zijn van huishoudelijke zorg en hulpmiddelen.

Het beeld in het jaar 2016 is eigenlijk nog hetzelfde. Landelijk gezien kwam daar nog iets bij; de slechte zorgverlening in de zorginstellingen en verpleeghuizen. Het ging zelfs zover dat twee Nederlanders een manifest hebben opgesteld dat door heel veel Nederlanders is medeondertekend. De Tweede Kamer heeft dit manifest in ontvangst genomen en in zijn totaliteit aangenomen. Gelukkig ervaren wij bij de Goede Zorg deze zorgverleningsproblemen niet maar dat de door de overheid doorgevoerde bezuinigingen de financiële tarieven (vergoedingen) onder druk staan is ook voor ons duidelijk. Ook de zorgverlening moet om o.a. die reden anders worden georganiseerd. De Goede Zorg is daar druk mee bezig en de Cliëntenraad wordt daar op een correcte wijze bij betrokken.  Gelukkig ziet ook de overheid zelf dat zaken moeten veranderen. Daar zijn wij blij mee en wij kijken daar naar uit.

Wat wij vorig jaar ook schreven: De nieuwe wet medezeggenschap in de zorg is nog steeds niet klaar. De wetgever voorspelt dat de tekst uiterlijk 1 augustus 2016 klaar is en er wordt naar gestreefd dat de wet per  1 januari 2017 kan ingaan. Eindelijk, want het is twee jaar te laat.

Medio 2016 hebben wij rekening houdend met de toekomstige en verbeterde wet, alvast een nieuw reglement geschreven en in de praktijk de organisatie van de medezeggenschap hierop aangepast. In de nieuwe wet krijgt – niet onbelangrijk – het instemmingsrecht (als vervanger voor het verzwaard adviesrecht) voor de Cliëntenraad ook een plaats.

Helaas lijkt het erop dat het de regering niet lukt om de wet op tijd van kracht te laten worden. Beloofd is dat de wet voor de nieuwe landelijke verkiezingen in 2017 klaar zou zijn. Wij hopen dat dit nog lukt anders betekent dit weer een jaar uitstel.   Voor ons zou dit betekenen dat de verkiezingen voor een nieuwe Cliëntenraad uitgesteld moeten worden.  Het heeft namelijk geen zin, nu iets te wijzigen waar we straks wellicht op moeten terugkomen.  Wij stellen vast dat de verbetering van de bestaande medezeggenschapswet inmiddels al bijna tien jaar duurt.

Wel zijn we ons aan het beraden wat we intussen wel kunnen doen om de directe participatie en medezeggenschap van cliënten te bevorderen en te verbreden. Hierover wordt in het voorjaar van 2017 meer duidelijk.   Een andere belangrijke ontwikkeling is dat in de nieuwe Zorgbrede Governancecode medezeggenschap van cliënten expliciet wordt genoemd

Klik op onderstaande afbeelding voor het volledige Jaarverslag cliëntenraad stichting De Goede Zorg.

 

Jaarverslag cliëntenraad Stichting De Goede Zorg
Jaarverslag cliëntenraad Stichting De Goede Zorg

Vergelijkbare berichten

Eén reactie

  1. hallo ik ben Secertaris van een Clientenraad wiw tilburg
    en ik zou heel graag van uw en menig willenwaarom dat en zorg insteling zo als amarant waar ik en test heb laten doen ze zouden naar en voorzining bellen wat deuitslag is en zegen dat ze het druk hebben zo dat en client van ze niet uit haar kamer mag kunnen jullie daat iets mee doen kan uw mij laten weten

    Groet: Secertaris Carolien van Sprang

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *