Met genoegen biedt de cliëntenraad van het Ikazia Ziekenhuis zijn jaarverslag over 2020 aan.

Jaarverslag cliëntenraad Ikazia ziekenhuis 2020

Jaarverslag cliëntenraad Ikazia ziekenhuis 2020
De cliëntenraad heeft deze virtuele bos bloemen afgelopen jaar aan het
gehele personeel aangeboden als blijk van bewondering en dankbaarheid en met de oprechte wens dat zij alle kracht ontvangen die nodig is.

In het voorgaande jaarverslag noemde de cliëntenraad zijn speerpunten voor het komende jaar.
Dat waren:  persoonsgerichte zorg, patiëntenparticipatie, privacy en het inwerken van de nieuwe leden.

Zij wisten toen nog niet wat een bijzonder jaar het zou worden. Nu terugkijkend kunnen zij vaststellen dat deze onderwerpen ondanks alles versterkt op de agenda van het Ikazia ziekenhuis staan. En zelfs meer dan dat, zoals u in hun verslag kunt lezen.

Uitgangspunt voor de werkwijze van de cliëntenraad is hun visie dat de patiënt mede verantwoordelijk is voor zijn/haar gezondheid en herstel. En dat de zorgverlener vanuit zijn/haar professionele kennis en ervaring de verantwoordelijkheid draagt de patiënt, indien mogelijk, te helpen weer gezond te worden en/of te blijven.

Het contact tussen beiden is wederzijds respectvol, vanuit het besef dat ieder vanuit die eigen verantwoordelijkheid het beste resultaat wil behalen, met de wil er samen uit te komen en in het besef dat de middelen en mogelijkheden in de zorg begrensd zijn. Kort samengevat heet dat ‘goed patiëntschap’ en ‘goed zorgverlenerschap’.
En de cliëntenraad beschouwt het als zijn taak, zo u wilt missie, het Ikazia ziekenhuis te adviseren en waar nodig te ondersteunen deze visie vorm te geven.

Uw reacties op het jaarverslag 2020 zijn welkom via: clientenraad@ikazia.nl

Jaarverslag cliëntenraad Ikazia ziekenhuis 2020

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *