Over GGZ Scharwächter

GGZ Scharwächter biedt ambulante psychotherapie, psychologische testdiagnostiek en behandelingen, seksuologische therapie, EMDR, mindfulness gebaseerde cognitieve therapie (MBCT), Mentilization Base Treatment (MBT), assertiviteitstraining, (psycho)dramatherapie, psychomotorische therapie, beeldende therapie, muziektherapie en lichaamsgerichte therapie voor volwassenen. Er bestaat de mogelijkheid voor individuele psychotherapie, partnerrelatietherapie, gezinstherapie en groepstherapie. In het kader van de behandelingen is er de mogelijkheid voor psychiatrische consulten. De wetenschappelijke behandelingen zijn gebaseerd op de landelijke multidisciplinaire richtlijnen, zorgstandaarden, zorgpaden en protocollen en de richtlijnen van de beroepsgroepen GGZ. In de gezondheidscentra werkt GGZ Scharwächter samen met huisartsen, de aanwezige disciplines en wijkteams.

GGZ Scharwächter is werkzaam op verschillende locaties in Arnhem, Doorwerth, Elst, Heelsum, Huissen, Nijmegen, Renkum en Wijchen.

GGZ Scharwächter zoekt nieuwe leden voor de cliëntenraad

Vacature twee leden cliëntenraad GGZ Scharwächter

GGZ Scharwächter is op zoek naar twee enthousiaste cliëntenraadsleden. De cliëntenraad vertegenwoordigt het collectieve welbevinden van cliënten van GGZ Scharwächter. De cliëntenraad denkt en praat mee en stemt in met onderwerpen die nu of in de toekomst belangrijk zijn.

Waar een cliëntenraad precies voor staat en welke rechten en plichten de cliëntenraad heeft, is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De Wmcz gaat ervan uit dat cliënten van de instelling het beste kunnen opkomen voor hun eigen belangen. De cliënten zijn de ervaringsdeskundigen op het gebied van de GGZ-behandeling.

Algemene criteria

De cliëntenraad staat open voor eenieder die zich betrokken voelt bij de Geestelijke Gezondheidszorg. Dit kunnen bijvoorbeeld (ex)cliënten van GGZ Scharwächter zijn, of naasten die nauw betrokken zijn geweest bij de behandeling van (ex)cliënten. Ook iemand die niet bekend is met GGZ Scharwächter maar wel affiniteit heeft met de Geestelijke Gezondheidszorg en het belangrijk vindt om voor de belangen van de cliënten van GGZ Scharwächter op te komen. De vergaderingen van de cliëntenraad vinden elke derde woensdagmiddag van de maand plaats op één van onze locaties in Huissen. Een aantal van deze vergaderingen worden tevens samengehouden met de RvB en/of RvC. Deze vergaderingen vergen wel enige voorbereidingstijd (ca. 2 uur per maand) van de leden.

Niet iedereen in een cliëntenraad hoeft alles te kunnen. Er zijn wel een paar algemene ‘criteria’ die voor alle leden gelden. Denkt u hierbij aan:

  • Direct ervaring en/of betrokkenheid hebben met de geestelijke gezondheidszorg;
  • Cliëntenbelang vooropstellen;
  • Onderscheid kunnen maken tussen eigen belang en algemeen cliëntenbelang;
  • Gemotiveerd zijn om met elkaar en de Raad van Bestuur van GGZ Scharwächter stappen te zetten;
  • Kunnen samenwerken;
  • Binnen de verwachte kaders voldoende tijd en inzet hebben;
  • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.

Specifieke deskundigheid

Een cliëntenraad heeft ook mensen nodig die een specifieke deskundigheid hebben zoals beleidsmatige interesse, administratieve vaardigheden, juridische en financiële kennis binnen de Geestelijke Gezondheidszorg.

Meer weten of aanmelden voor deze cliëntenraad

Bent u nieuwsgierig geworden wat een rol binnen een cliëntenraad betekent? Op deze website vindt u tal van informatie. Of bekijk hier het filmpje Wat is een cliëntenraad.

U kunt natuurlijk ook gelijk contact opnemen met de ambtelijke secretaris, Marjolein Lammers (’06-41602137 of *clientenraad@ggzscharwachter.nl), van de cliëntenraad van GGZ Scharwächter. De cliëntenraad voert een gesprek met kandidaten voor een zetel in de Cliëntenraad en draagt op basis daarvan kandidaten voor benoeming voor aan het bestuur.

De functie van cliëntenraadslid is geen betaalde functie maar kent wel een jaarlijkse vaste onkostenvergoeding.

GGZ Scharwächter zoekt nieuwe leden voor de cliëntenraad

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *