De beste zorg, goede informatie en een respectvolle benadering, dat is wat de Cliëntenraad van het
Albert Schweitzer ziekenhuis voor ogen heeft. Zij komt op voor de belangen van patiënten en bezoekers en doet
dat o.a. door het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen, het volgen van de uitkomsten van patiënttevredenheidsonderzoeken, het bevorderen van de gastvrijheid en bejegening.
Zo onderhield de Cliëntenraad contacten met de diverse gremia in het ziekenhuis, omdat dat naar haar mening essentieel is voor een goed functioneren. Om op de hoogte te blijven van verschillende ontwikkelingen en zich te laten informeren, nodigde de CR ook in 2018 medewerkers van verschillende afdelingen uit om over bepaalde thema’s van gedachten te wisselen, zoals Facilitair Bedrijf, Geestelijke Verzorging, Projectenbureau(EPD), Communicatie, Bureau Huisartsencontacten, Juridische Zaken en Information Security Office, Kwaliteit & Veiligheid, Klachtencommissie, Financiën en Zorg van Waarde. Daarnaast werden in het verslagjaar de afdelingen Radiologie, Nucleaire Geneeskunde en de Breast Clinic bezocht.
De CR heeft ook in 2018 de Top ASz Award georganiseerd. Uit een record aantal inzendingen (> 350) werden vijf inzendingen genomineerd. Na een presentatiedoor elk van de genomineerden werd door een vakkundige jury de Award toegekend voor het beste initiatief op het gebied van de patiëntenzorg gastvrijheid binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis.

In 2018 heeft de Cliëntenraad op verzoek van de Raad van Bestuur adviezen uitgebracht die betrekking hadden op volgende onderwerpen:
– Calamiteitenproces
– Geestelijke Zorg
– Klachtenbehandeling
– Addendum op Regeling Klachtenbehandeling
– Jaarverslag 2017
– Psychosomatische Zorg
– Niet Rokenbeleid
– Tijdelijke uitbreiding Raad van Bestuur
– Begroting 2019
– Conceptbeleidsplan Zorgethiek

Door de Clientenraad werd een ongevraagd advies uitgebracht met betrekking tot het Herstelplan ASz.

Klik HIER om het gehele Jaarverslag Cliëntenraad ASz 2018 in te zien.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *