Centrale Clientenraad Schakelring pleit voor minder bureaucratieDe centrale cliëntenraad van Schakelring pleit voor minder bureaucratie in de zorg en doet een oproep aan politiek, overheid en andere stakeholders.

Schakelring is een zorgorganisatie die Verpleeghuiszorg, Geriatrische Revalidatiezorg en Thuiszorg biedt aan (wijk)bewoners  in Midden-Brabant. Schakelring staat goed bekend in de omgeving en scoort in (extern) onderzoek steeds hoog op cliënt-, medewerkers- en vrijwilligerstevredenheid. Schakelring gaat voor kwaliteit van leven én voor liefdevolle zorg, nu en in de toekomst, zodat mensen dankzij aandachtige en professionele hulp zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. En zodat ze – als dat niet meer kan – liefdevolle zorg krijgen in een eigentijds verpleeghuis. Dat is wat onze (wijk)bewoners willen en waar Schakelring graag aan wil  voldoen. We kunnen deze belangrijke maatschappelijke rol vervullen, maar dan hebben we wel de hulp van een nieuw kabinet nodig. Een kabinet dat wil investeren in voldoende middelen en reële tarieven, in voldoende en goed opgeleid personeel en met vooral veel minder regels, bureaucratie en wantrouwen.

Hierbij gaat het er volgens de centrale cliëntenraad om dat er, naast veilige en goede zorg, vooral aandacht is voor de (wijk)bewoner, dat er liefdevolle zorg en een zinvolle dagbesteding is met oog en ruimte voor persoonlijke voorkeuren van de mensen die thuis zorg krijgen of in een verpleeghuis wonen. Daarbij is het belangrijk dat we samen optrekken met familie en vrienden en praktisch en kostenefficiënt werken. Kortom: we willen nogal wat, maar we geloven ook echt dat het kan.

In aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart deed de centrale cliëntenraad een oproep aan o.a. NCZ om hun zorgen en wensen over te brengen.

De zorg voor een groeiende groep ouderen met een steeds zwaardere zorgvraag, gecombineerd met de hogere kwaliteitseisen die vanuit de samenleving worden gevraagd, heeft een prijs. En die prijs ligt hoger dan wat er nu aan budget beschikbaar is. Naast extra geld is het hard nodig om de veel te ingewikkelde financieringsregels te herzien en toe te werken naar een veel eenvoudiger betalingssysteem. Een systeem dat nu erg veel menskracht vraagt van onze organisatie, waardoor deze handen niet aan het bed beschikbaar zijn.

De complexiteit en uitgebreidheid van de huidige regels en bureaucratie werken verlammend. En dragen lang niet altijd bij aan betere kwaliteit van de zorg voor de (wijk)bewoner van Schakelring. “Laten we stoppen met alle onnodige regels, de verantwoordelijkheid leggen waar deze hoort en in gesprek gaan met elkaar over wat goede ouderenzorg is. Met zo min mogelijk regels en administratieve lasten, zodat  onze werknemers en vrijwilligers met hun hoofd en hart, met aandacht en in vertrouwen hun werk kunnen doen. En onze (wijk)bewoners zelf kunnen kiezen voor de zorg die bij hen past.” ‘De klant in regie op een gastvrije wijze’, noemen we dit bij Schakelring. Zodat we als maatschappij trots kunnen zijn op hoe we zorgen voor onze ouderen.

De centrale cliëntenraad van Schakelring doet dan ook graag een oproep aan cliëntenorganisaties om hun boodschap over te brengen in Den Haag. Immers, al  jaren zijn er grote veranderingen gaande in de zorg in Nederland, veranderingen die niet bijdragen aan het welzijn / welbevinden van onze bewoners.

Schakelring heeft bij een omzet van ruim 50 miljoen euro voor het jaar 2017 niet minder dan 62 aparte contracten af moeten sluiten. Deze contracten brengen tijdrovende onderhandelingen met zorgkantoren, gemeenten en zorgverzekeraars met zich mee. Daarnaast moet er heel veel geadministreerd, geregistreerd en verantwoord worden. Alles vanuit wantrouwen en controle op controle. “Laten we hier a.u.b. mee stoppen en teruggaan naar waar zorg voor kwetsbare ouderen voor bedoeld is!”

P.W. van Eersel,

voorzitter CCR Schakelring

Download hier de brief van CCR Schakelring over minder bureaucratie in de zorg

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *