Het jaar 2022 kunnen we samenvatten in de begrippen normalisering,
onzekerheid en versterking.

Jaarverslag 2022 cliëntenraad Ikazia ziekenhuis
Jaarverslag 2022 cliëntenraad Ikazia ziekenhuis

Dat eerste begrip is duidelijk; in de loop van het jaar verdween Covid-19
bijna geheel uit het zicht en pakten de meeste mensen verrassend snel
weer hun oude, voor velen ‘normale’ routines op.
Het begrip onzekerheid was ook niet nieuw; de bestuurder had sinds
het begin van de pandemie in 2020 al steeds duidelijk gemaakt dat er
financiële tekorten aan het ontstaan waren en dat overleg met
verzekeraars geen uitzicht leek te bieden.
Inmiddels weten we dat dat gelukkig uiteindelijk toch goed is gekomen.
Dat is mede te danken aan het derde begrip, de versterking, die het
afgelopen jaar in gang was gezet: de Raad van Bestuur werd tijdelijk
versterkt met een extra bestuurder en verzekeraars konden in het
najaar zien hoe de organisatie in staat bleek snel te komen tot een
gedegen en heldere kijk op de nabije en verdere toekomst van het
ziekenhuis met een Herstelplan. Dat bleek voor hen voldoende basis om de financiering van de zorg voor de komende jaren zeker te stellen.
Dat op de achtergrond ook de actie Ikazia Financieel Gezond de eerste
resultaten afwierp zal zeker hebben bijgedragen aan het vertrouwen.

Herstelplan

Een Herstelplan waar de cliëntenraad zich overigens prima in kan vinden. Heel in het kort komt dat neer op een nog verdere focus op de zorg voor de directe omgeving van het ziekenhuis, de wijken in Rotterdam-Zuid, met z’n diverse bevolking en typerende zorgvraag, dus veel meer aandacht voor preventie en lifestyle interventies, maar ook
meer chronische zorg, alles passend in de huidige ontwikkelingen zoals decentralisatie van de zorg, verschuiving naar de eerste en anderhalve lijn en meer transmurale zorg. Uiteraard met behoud van de waarden waar de zorg in Ikazia altijd op gebaseerd is geweest, en die ook nog altijd een grote groep patiënten uit de wijde regio aanspreken.

Versterking

Of het toeval is of niet (we zullen het nooit weten), maar het lijkt erop dat de cliëntenraad juist in dit lastige jaar 2022 zichtbaar en merkbaar versterkt kon optreden dankzij een nieuwe werkwijze met vier, interne, werkgroepen én uitbreiding met enkele nieuwe leden. In oktober van het jaar daarvoor had de raad een teambijeenkomst gehouden met het oog op de toekomst van de raad en die van het ziekenhuis. De resultaten daarvan waren bewerkt tot een leidraad met tien speerpunten, waaronder het uitbreiden van interne contacten, gesprekken voeren over het belang van de identiteit, een eigen visie ontwikkelen op de ontwikkelingen in de zorg en het verdergaand kaderen van eigen activiteiten.

Terugkijkend kan je vaststellen dat die timing precies goed is geweest en dat de nieuwe leden al snel volwaardig mee konden doen. Maar de cliëntenraad blijft verder gaan de puntjes op de i te zetten waar het gaat om eigen prioriteiten en thema’s. Ook dit jaar zullen we ‘lacunes’ in kennis en in in- en externe contacten opzoeken en waar nodig vullen.

Verderop in het jaarverslag krijgt u een indruk van wat onze raad het afgelopen jaar heeft gerealiseerd.

Voor vragen en opmerkingen zijn wij steeds bereikbaar.
Wij hopen bij gelegenheid uw reactie op de inhoud te vernemen.
Dat kan via: clientenraad@ikazia.nl

Jaarverslag cliëntenraad Ikazia ziekenhuis 2022

Misschien ook interessant voor u

Wet Zorg en Dwang

Wet Zorg en Dwang Stappenplan

Kritische evaluatie van de Wet zorg en dwang

Cliëntenraad in de Geestelijke Gezondheidszorg

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *