Onafhankelijk voorzitter centrale cliëntenraad Dimence Groep

Voor de Dimence Groep zijn wij op zoek naar een onafhankelijke voorzitter van onze centrale cliëntenraad. Om de cliëntmedezeggenschap optimaal te kunnen laten functioneren en de organisatie te helpen bij haar maatschappelijke opdracht zoeken wij een onafhankelijke voorzitter voor de centrale cliëntenraad (CCR).

Heb jij interesse in deze mooie functie, lees dan snel verder!

Wie is de Dimence Groep

De Dimence Groep is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg en welzijn in met name Oost Nederland. Bij de Dimence Groep is de zorg ondergebracht in vier stichtingen (te weten Dimence, Mindfit, Transfore en de WMO-divisie – bestaande uit Jeugd ggz, De Kern, WijZ en Impluz). Alle vier genoemde onderdelen hebben een eigen cliënten-/advies-/ klantmedezeggenschapsraad. Op groepsniveau is er een centrale cliëntenraad (CCR) gevormd, bestaande uit vertegenwoordigers uit elk van de vier afzonderlijke raden.

Zorg bieden is meer dan behandelen. De weg naar herstel bij psychische klachten gaat niet zozeer over het oplossen van klachten en beperkingen, maar vooral over wat het leven voor mensen betekenisvol maakt. Daarom heeft de Dimence Groep het welzijnswerk omarmd en verankerd in de organisatie. Met onze stichtingen bieden we dus een breed palet aan behandeling en ondersteuning; van welzijnswerk tot specialistische geestelijke gezondheidszorg.

De stichtingen hebben ieder een eigen doelgroep waardoor ze sneller kunnen inspelen op de wensen en behoeften van onze patiënten, cliënten, verwijzers en financiers. We hebben de gezamenlijke ambitie om de geestelijke gezondheid, maatschappelijke participatie en het welzijn van de mensen in ons werkgebied te verbeteren. We vormen een groep en niet zonder reden. We werken samen, delen kennis en vormen een keten. We leren van elkaar en versterken elkaar. Het geheel is meer dan de som der delen. Samen werken we aan de mentale gezondheid van de bewoners in ons werkgebied.

Inspirerende visie

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in het werkveld van de Dimence Groep en ook de komende jaren blijven deze veranderingen zich voordoen. De Dimence Groep is er altijd alert op om zo goed mogelijk te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Binnen onze organisatie wordt gezamenlijk met alle professionals nagedacht over en gewerkt aan een inspirerende visie op de toekomst.

We onderscheiden ons in de markt door ons innovatieve karakter. Naast investeringen in vastgoed zijn investeringen in ICT, digitalisering en automatisering van groot belang om de (digitale) ambities in de zorgverlening waar te kunnen maken.

Zowel aan de medewerkersvertegenwoordiging als aan de cliëntvertegenwoordiging wordt grote waarde gehecht. De Dimence Groep streeft ernaar de WMCZ na te leven en de CCR proactief te betrekken bij belangrijke besluiten.

Financiële resultaten

In 2020 behandelde de Dimence Groep ruim 30.000 cliënten. Het aantal medewerkers is ca. 2.850. Verder kenmerkt de Dimence Groep zich door een gezonde financiële huishouding en de totale omzet bedroeg in 2020 rond € 200 miljoen. Daarbij blijft de Dimence Groep inzetten op doelmatige zorg, zowel inhoudelijk als financieel. Meer informatie is te vinden op www.dimencegroep.nl

Organisatie

De Dimence Groep wordt geleid door een tweehoofdige raad van bestuur. Daarnaast heeft elke stichting twee directeuren; een directeur bedrijfsvoering en een directeur zorg. Deze directeuren zijn aanspreekpunt voor hun eigen cliënten-/advies-/ klantmedezeggenschapsraad. De raad van bestuur onderhoudt het contact met de centrale cliëntenraad.

Leidinggevenden geven kaders en vertrouwen aan teams en medewerkers. Zij sturen op autonomie van medewerkers, versterken hun flexibiliteit en veerkracht en juichen innovatieve ideeën toe. Zij moedigen medewerkers aan om hun kennis bij elkaar te leggen en in overleg besluiten te nemen. Waar nodig vindt afstemming plaats met de cliëntvertegenwoordiging, maar ook ongevraagd staat het de (centrale) cliëntenraad vrij om advies uit te brengen.

Specifieke opdracht voor de organisatie de komende jaren:

 • Ondanks de complexiteit ten gevolge van de coronapandemie, de zorg voor cliënten blijven uitvoeren en innoveren. Hierbij (meer) inzetten op preventie.
 • Invoering van het zorgprestatiemodel (nieuw bekostigingsmodel).
 • In goede banen leiden c.q. zoveel mogelijk beperken van de weerslag van de coronapandemie en de impact daarvan vertalen naar zorg en bedrijfsvoering.
 • Versterken van de arbeidsmarktpositie van Dimence Groep en verder tot ontwikkeling brengen van (digitale) innovatie.

Om bovenstaande verder vorm te geven zoeken wij een onafhankelijk voorzitter centrale cliëntenraad.

Wat ga je doen?

De werkzaamheden van de onafhankelijke voorzitter:

 • Bereidt samen met een delegatie van de CCR de vergaderingen voor.
 • Zit vergaderingen van de CCR voor, waarbij met name aandacht gevraagd wordt om de vergaderingen ordelijk te laten verlopen. Respect en veiligheid voor iedereen zijn belangrijke voorwaarden.
 • Onderhoudt een functionele relatie (geen afhankelijkheid) met de raad van bestuur.
 • Onderhoudt een functionele relatie met de (voorzitters van de) afzonderlijke cliënten-/ advies-/ klantmedezeggenschapsraad.

 

Profiel

De profielschets van de onafhankelijk voorzitter is als volgt:

 • Hij of zij is geheel onafhankelijk van de Dimence Groep.
 • Is een integere, gedreven man of vrouw met verbindende kwaliteiten.
 • Staat stevig in zijn/haar schoenen.
 • Heeft bij voorkeur ervaring in een vergelijkbare functie en anders werkervaring en/of denkniveau waaruit geschiktheid blijkt
 • Heeft affiniteit met de doelgroep (ggz en welzijn) en kan voorbij stigma’s kijken.
 • Kan een onderscheid maken tussen belang van de belanghebbenden en het belang van de Dimence Groep.
 • Kan goed omgaan met de dynamiek in de sector en behoudt het overzicht.i
 • Kan de leden stimuleren tot een inhoudelijke bijdrage.
 • Beschikt over de kwaliteit om een vergadering goed te leiden.
 • Is een verbinder en teamplayer.
 • Is transparant en inspirerend en in staat om de leden van de CCR in hun waarde te laten en betrokken te houden.
 • Is mensgericht, laagdrempelig, benaderbaar voor cliënten/patiënten/klanten, verwanten en medewerkers.
 • Heeft goede sociale en communicatieve vaardigheden, kan goed luisteren, standpunten verwoorden en samenvatten.
 • Beschikt over relativeringsvermogen en vergeet de humor niet.

 

Zij hebben veel te bieden!

Het betreft een inzet voor 4 – 8 uur per week. De vergoeding/bezoldiging wordt in overleg vastgesteld.

Procedure

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Ellen Veld, Adviseur HRM&D te bereiken op 06-13709401.

Sollicitaties van kandidaten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen besproken worden in de CCR. De CCR stelt een shortlist op en deze kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met een afvaardiging van de CCR (selectiecommissie). Op basis van deze gesprekken brengt de selectiecommissie een advies uit aan de CCR. De CCR draagt vervolgens de te benoemen kandidaat voor aan de raad van bestuur. De raad van bestuur benoemt uiteindelijk de onafhankelijk voorzitter.

In het eindstadium van de procedure kan gebruik worden gemaakt van een referentiecheck.

De eerste gesprekken staan gepland op: dinsdag 9 maart 2021.

Enthousiast? Reageer dan snel via deze sollicitatiebutton

Vergelijkbare berichten

6 reacties

 1. De vraag is of ik jullie vooruit kan helpen. Ik heb jaren trainingen gegeven cliëntenbejegening voor de GGZ en jeugdzorg bij Conquest in Eindhoven. Bezocht van hieruit locaties voor trainingen in Nederland en België.
  Momenteel ben ik CCR voorzitter bij Savant-Zorg in Helmond. Begin daar momenteel aan mijn tweede termijn.
  Ben benieuwd naar jullie wensen, afgezien van het profiel.
  Tel. 0640361353

  1. Beste Heer of mevrouw Heering, u kunt solliciteren via de link onderaan de vacature!

 2. Beste mensen,

  Ik heb digitaal mijn interesse aangegeven om te solliciteren als onafhankelijk voorzitter bij Dimence.
  De velden CV en Sollicitatiebrief volgen nog, ik zit nu even met andere drukke medezeggenschap werkzaamheden. Wel kunt u onder Pieter Adriaan Bruin op LinkedIn kijken alwaar veel over mij staat vermeld.
  Vriendelijke groet, Pieter Bruin

  1. Dag Pieter,
   De sollicitatie loopt via Dimence! Zie de link onderaan de pagina.

 3. Ik zie dat de vacature nog steeds open staat, terwijl de gesprekken vanaf 9 maart zouden plaatsvinden. Ik heb wellicht interesse…Is er nog mogelijkheid om te solliciteren?

  1. Beste Reinier, dat zou je bij Dimence Groep moeten vragen. Een open sollicitatie kan altijd, lijkt mij! Vriendelijke groeten, Marika Biacsics

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *