Jaarverslag 2020 Cliëntenraad Albert Schweitzer ziekenhuis

Inleiding

De beste zorg, goede informatie en een respectvolle benadering, dat is wat de Cliëntenraad van het Albert Schweitzer ziekenhuis voor ogen heeft. De Cliëntenraad komt op voor de belangen van patiënten en bezoekers en doet dat o.a. door het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen, het initiëren en volgen van de uitkomsten van patiënttevredenheidsonderzoeken, het bevorderen van de gastvrijheid en bejegening enz.

Cliëntenraad versus COVID-19

Vanwege de uitbraak van het COVID-19, medio februari 2020, werden de normale activiteiten van de Cliëntenraad sterk geraakt. Veel vergaderingen, van zowel de Cliëntenraad als van en met andere gremia in het ziekenhuis, werden in de beginperiode van de crisis verdaagd of digitaal gehouden. Vrijwel alle bijeenkomsten met derden (in- en extern) kwamen te vervallen. In deze periode ging de aandacht van de Raad van Bestuur terecht uit naar de patiënten en hun families en kwamen de normale activiteiten vrijwel stil te vallen.

Wekelijks werden de leden van de Cliëntenraad, via haar voorzitter, op de hoogte gehouden, middels berichten die werden ontvangen van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Zeker in het begin was er sprake van een spannende situatie, waarbij de reguliere activiteiten vrijwel stil kwamen te liggen en alles was gericht op COVID-19, zeker op de verpleegafdelingen als ook op de IC’s.

Alle maatregelen die genomen moesten worden om de pandemie het hoofd te bieden, liepen op het hoogtepunt via een commando structuur. Grote bewondering had de Cliëntenraad voor de inzet van allen binnen het ziekenhuis. In deze periode is nimmer gesproken over het feit of de aanpak correct was, of beter anders hand gekund. Iedereen had begrip voor de situatie.

Naarmate de eerste golf ten einde liep en de gewone zorg weer op gang gebracht kon worden, is gevraagd en ongevraagd geadviseerd over de aanpak daarvan en de communicatie daarover, richting de achterban.

Na de zomervakantie ontstond echter wederom grote druk op de reguliere zorg op beide locaties en moest weer in een commando structuur worden gewerkt, omdat het aantal besmette patiënten toenam, evenals de bezetting van IC-bedden.

In feite heeft de organisatie in het verslagjaar vrijwel tien maanden lang onder druk gepresteerd, een situatie die zich in het jaar 2021 voortzette. Met tussentijdse mededelingen op de website van het ziekenhuis en met advertenties in lokale bladen in december 2020, hebben de leden van de Cliëntenraad, namens hun achterban, dank uitgesproken aan alle medewerkers voor hun niet aflatende inzet en betrokkenheid.

Andere hoofdstukken in het Jaarverslag:

 • Contacten
 • Patiënttevredenheid en gastvrijheid
 • Veiligheid en kwaliteit
 • Communicatie
 • Lidmaatschappen
 • Nieuwe wet op de Medezeggenschap
 • Interne en externe contacten
 • Heidag
 • Uitgebrachte adviezen
 • Budget
 • Vertegenwoordiging in Klachtencommissie
 • Raad van Toezicht
 • Vergaderingen Cliëntenraad
 • Samenstelling Cliëntenraad
 • Taakverdeling Cliëntenraad

 

JAARVERSLAG 2020 CLIËNTENRAAD ALBERT SCHWEITZERZIEKENHUIS

Beluister ook: Podcast met Gerard de Haan, voorzitter cliëntenraad Albert Schweizer Ziekenhuis

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *