Jaarverslag 2015 CCR De Zorggroep

Met dit jaarverslag 2015 willen wij u informeren over de door de Centrale Cliëntenraad in 2015 verrichte activiteiten en uitgebrachte adviezen.

Behalve de diverse adviezen die de raad in de loop van het jaar heeft gegeven en waarover u in dit jaarverslag kunt lezen, heeft de Centrale Cliëntenraad zich nadrukkelijk beziggehouden met de medezeggenschapsstructuur binnen de organisatie.  Met de organisatieverandering van De Zorggroep van een regionale structuur naar een organisatie met een sectorale structuur veranderde ook de structuur van de medezeggenschap voor cliënten. Immers medezeggenschap volgt zeggenschap.  De regionale cliëntenraden werden omgevormd naar sectorale cliëntenraden.  Daarnaast vindt echter vooral op lokaal niveau een veel ingrijpender verandering plaats: naast het bekende meer grootschalige verpleeghuis/verzorgingshuis ontstaan steeds meer kleinschaliger woonvormen. In samenhang daarmee zijn in de loop der tijd binnen De Zorggroep diverse vormen van medezeggenschap ontstaan, bekend onder de naam van familieraad, klankbordgroep, lokale cliëntenraad etc.
In het najaar heeft de Centrale Cliëntenraad een drietal avonden in het verzorgingsgebied belegd om met de cliëntvertegenwoordigers op lokaal niveau te praten over de verschillende vormen van medezeggenschap. Daarbij is vooral aandacht besteed aan “wat gaat goed”, “wat gaat niet goed” en “wat moet er gebeuren om de medezeggenschap te verbeteren”. In de loop van 2016 zullen de bevinden van de bijeenkomsten de basis vormen voor een studiemiddag voor alle cliëntvertegenwoordigers binnen De Zorggroep.

Een positieve ontwikkeling vinden wij het groeiende contact tussen het Zorgkantoor en de Centrale Cliëntenraad. Zo worden wij betrokken bij de zorginkoop en kunnen aldus invloed uitoefenen op de zorg die daadwerkelijk aan de cliënt verleend wordt en aandacht vragen voor belangrijke ontwikkelingen. Het zou goed zijn als naast het Zorgkantoor ook de zorgverzekeraars en last but not least de gemeenten het overleg met de cliëntenraden zouden zoeken over die vormen van zorg waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Jaarverslag 2015 De Zorggroep en Cliëntenraad

Klik op de afbeelding voor het volledige jaarverslag 2015 De Zorggroep / CCR

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *