De Wet zorg en Dwang (Wzd) regelt onder welke voorwaarden zorgverleners mensen in hun vrijheid mogen beperken. De Wzd is voor mensen die zorg krijgen in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg, zowel in een instelling als bij zorg aan huis. Het uitgangspunt van de Wzd is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat mensen in principe vrijheid hebben. Alleen als het echt niet anders kan, mogen zorgverleners hen in hun vrijheid beperken. Maar ook dan moeten zorgverleners blijven zoeken naar alternatieven. De organisatie moet beleid opstellen waarin de nieuw aan te stellen functionarissen in het kader van deze wet zijn meegenomen.

De cliëntenraad heeft een belangrijke rol in het bewaken van de uitgangspunten van de Wzd. In dit filmpje leggen we in het kort uit wat de Wzd is, voor wie de wzd is, wat een Wzd-Cliënt Vertrouwens Persoon (CVP) is en wat de Wzd-klachtenregeling is. Ook leggen we uit wat een Wzd-functionaris is, het Wzd-beleidsplan en de Wzd-analyse.

Daarnaast geven we puntsgewijs aan wat de rol van de cliëntenraad is ten aanzien van de Wzd. Behalve vinger aan de pols houden en gevraagd en ongevraagd advies geven, zijn er een aantal punten waarop de cliëntenraad formeel advies moet geven en zijn er een aantal punten waar de cliëntenraad Instemmingsrecht op heeft.

Dit filmpje duurt 3,5 minuten. Neemt u de tijd om te weten te komen wat de Wzd is en welke rol de cliëntenraad hierbij heeft?

Voor vragen of meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen!

Misschien ook interessant voor u:

Vergelijkbare berichten

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *