De Wet Zorg en Dwang en de Cliëntenraad

24 feb De Wet Zorg en Dwang en de Cliëntenraad

De Wet zorg en Dwang (Wzd) regelt onder welke voorwaarden zorgverleners mensen in hun vrijheid mogen beperken. De Wzd is voor mensen die zorg krijgen in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg, zowel in een instelling als bij zorg aan huis. Het uitgangspunt van de Wzd is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat mensen in principe vrijheid hebben. Alleen als het echt niet anders kan, mogen zorgverleners hen in hun vrijheid beperken. Maar ook dan moeten zorgverleners blijven zoeken naar alternatieven. De organisatie moet beleid opstellen waarin de nieuw aan te stellen functionarissen in het kader van deze wet zijn meegenomen.

De cliëntenraad heeft een belangrijke rol in het bewaken van de uitgangspunten van de Wzd. In dit filmpje leggen we in het kort uit wat de Wzd is, voor wie de wzd is, wat een Wzd-Cliënt Vertrouwens Persoon (CVP) is en wat de Wzd-klachtenregeling is. Ook leggen we uit wat een Wzd-functionaris is, het Wzd-beleidsplan en de Wzd-analyse.

Daarnaast geven we puntsgewijs aan wat de rol van de cliëntenraad is t.a.v. de Wzd. Behalve vinger aan de pols houden en gevraagd en ongevraagd advies geven, zijn er een aantal punten waarop de cliëntenraad formeel advies moet geven en zijn er een aantal punten waar de cliëntenraad Instemmingsrecht op heeft.

Dit filmpje duurt 3,5 minuten. Neemt u de tijd om te weten te komen wat de Wzd is en welke rol de cliëntenraad hierbij heeft?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen via: info@ncz.nl of bellen met 0900 5050800

 

Webinar Wet Zorg en Dwang en de Cliëntenraad, 6 mei, door Ria van Haren.

2 Reactie's
  • Tineke Sijp
    Geplaatst op 09:34h, 25 februari Beantwoorden

    Ik ontvang graag meer informatie over de specifieke aandachtspunten voor een Clientenraad Thuiszorg.

Geef een reactie

NCZ