Interview met Sorien Kleefstra, onderzoeker en senior adviseur Burgerperspectief en – participatie in toezicht bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Igj)

Het is een trend die zich steeds verder uitrolt over het Nederlandse zorglandschap: de cliënt en patiënt centraal zetten en laten mee beslissen. Dit gebeurt ook bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het is sinds 2020 één van de hoofdthema’s van het nieuwe meerjarenbeleidsplan: Toezicht op persoonsgerichte zorg.

Vanuit het meerjarenplan richt de inspectie zich nu nog meer op het netwerk en de samenwerking rondom de patiënt. Hierbij is er ook meer oog voor het perspectief van de patiënt. Ze kijken naar participatie in alle fasen van het toezicht. Zoals bij het agenderen van thema’s, de inspectiebezoeken en de evaluatie van het toezicht.

Het fundament wordt nu gelegd en de eerste pilots gedraaid. Zo zijn onlangs de thema’s e-health en preventie met burgerpanels verkend. Dit is mede in gang gezet door adviseur Sorien Kleefstra. Zij maakt zich al sinds 2013 binnen de IGJ hard voor het belang van de cliënt en het publiek.

Waar komt uw betrokkenheid bij patiëntparticipatie vandaan?

Sorien: “In 1995 ben ik afgestudeerd als andragoog, dat is een sociale wetenschap. Ik heb 15 jaar lang gewerkt bij een onderzoeksbureau in de zorg. We deden voornamelijk patiënttevredenheidsonderzoeken in ziekenhuizen en de ouderenzorg. In die tijd heb ik veel data verzameld. Met die data heb ik een grote wens van mij volbracht: promoveren. Ik ben een promotieonderzoek gestart in het AMC.”

“Ik heb mijn proefschrift ‘Hearing the patient’s voice’ geschreven over de waarde van het patiëntenperspectief als indicator van kwaliteit van zorg in het ziekenhuis. Hierin keek ik naar de bezwaren die er vaak zijn tegen het gebruik van het patiëntperspectief als kwaliteitsindicator. ‘Subjectief’ is bijvoorbeeld zo’n bezwaar, terwijl een indicator bij voorkeur juist objectief is. Uit het proefschrift blijkt dat juist die subjectiviteit maakt dat het patientperspectief aanvullend is op objectieve indicatoren. Met een van de artikelen heb ik in 2016 de Vide Publicatieprijs gewonnen.”

Wat is jouw functie bij de IGJ?

“In 2013 kwam ik als adviseur bij de inspectie. Zij wilden op een nieuwe manier de patiënt bij het toezicht betrekken, koren op mijn molen natuurlijk. Samen met mijn collega’s adviseer ik inspecteurs hoe ze cliënten meer en beter betrekken bij het toezicht. Verder halen we nieuwe kennis binnen en delen die. We agenderen zo de ontwikkelingen en de kant die we op willen met het burgerperspectief in de zorg.”

Hoe betrekken jullie het publiek bij jullie werk?

“De belevingswereld, mening en bejegening van patiënten en cliënten is een belangrijk onderdeel van ons werk. Tot voor kort vroegen we vooral tijdens een bezoek aan de cliënt hoe het ging en of hij tevreden was. Dit rollen we nu breder uit: we gaan de cliënten en het publiek nu in alle stadia van toezicht meenemen. Bij het bepalen van de focus en thema’s, de punten waarop we tijdens de inspectie letten en uiteindelijk in de verslaglegging en het delen van de uitkomsten.”

Heb je een voorbeeld?

“Recent is het thema preventie met een burgerpanel verkend. We waren benieuwd naar wat preventie betekent voor burgers en wat zij daaronder verstaan. Met drie subgroepen zijn we een stap verder gegaan: rokers, mensen met obesitas en mensen met overgewicht. We stelden ze vragen als: wat is voor jullie belangrijk bij leefstijlbegeleiding? Wat gaat er goed en wat kan beter? En waar moet de inspectie extra naar kijken als het gaat om toezicht op leefstijlbegeleiding? Met deze informatie maken wij een toetsingskader. “

“Sinds dit coronajaar overleggen we structureel met vijfentwintig cliëntenbelangengroepen. Ook hun signalen verzamelen we en verspreiden we intern, op onze website en geven we terug aan het ministerie. Corona heeft laten zien hoe belangrijk samenwerken in de zorg is om goede persoonsgerichte zorg te geven. Verder willen we de uitkomsten van toezicht beter en klantgerichter terugkoppelen. Bijvoorbeeld in overzichtelijke rapportages, waarin de belangrijkste punten voor de doelgroep staan. Daarin gaan we nog een wereld winnen.”

Online verder lezen

 

Over ons | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (igj.nl)

Wmcz 2018 | Wetten in ons toezicht | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (igj.nl)

175122_Proefschrift_Sorien_Kleefstra.pdf (uva.nl)

 

Vergelijkbare berichten

2 reacties

 1. Een wereld te winnen, inderdaad..
  En ook a hell of a job, want het een enorme wending, op alle nivo’s
  Met een professionnele ondergrond ben ik al langere tijd actief bezig en betrokken met de burger te stimuleren ook ‘preventief’ na te denken over de eindigheid, als een zeker moment. Welke grenzen :/wensen en vertegenwoordiging(WGBo)?
  Inmiddels ( nu 79) denk ik sinds kort mee in activiteiten in het LUMC, die liggen in hier genoemde trent voor de patient en omgeving. /pat. participatie/Samen Beslissen (Stiggelbout/Abma=Leyden Academy).
  Ik ben door mijn lid zijn van een pat. vereniging hier terecht gekomen.
  Goed om te weten dat zonder speurtocht binnen VWS / IGJ contact makkelijker zal zijn.

  Als actueel onderwerp adresseer ik momenteel een oproep aan invloedrijke organisaties, wie het maar horen wil, om de burger zelf aan te sporen, preventief, te bedenken en te communiceren wat je wenst, igv code zwart.
  M. i. een belangrijke vorm van preventie, die ik niet duidelijk genoeg hoor. Alle aandacht gericht op bedden en personeel, maar aan potentiele gebruiker wordt niets gevraagd…..
  VWS staat bovenaan dit lijstje. Bent u hiervoor het juiste adres??
  Andere :Pat +, V&VN,, LHV, NCZ, PFN, ouderenorganisaties, etc, dat nivo.
  Als u geïnteresseerd bent in deze oproep, lees ik dat graag.
  Wie weet is er enig contact in het verschiet.
  NB. Het bericht kwam via de NCZ, waarmee ik goed contact heb, onder mijn aandacht.

  Ik wens u veel succes!
  Addy Camper

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *