Vorig jaar informeerden wij u al over de onrust binnen de GGz over de verplichte aanlevering van patiëntengegevens aan de Stichting Benchmark GGz (SBG). Er bleken privacy gegevens van patiënten in het geding te zijn. De groep Stop Benchmark met ROM bestaande uit patiënten, psychiaters en psychologen begon een petitie om hier een eind te maken omdat het gebruik van ROM als benchmark niet wetenschappelijk is bewezen.

Inmiddels heeft GGZ Nederland instellingen geadviseerd het aanleveren van de ROM-behandelgegevens weer te hervatten op basis van “veronderstelde toestemming”. Deze veronderstelde toestemming biedt echter volgens juristen geen wettelijke basis waarmee aanlevering van ROM-gegevens nu ineens wel rechtmatig zou zijn.
Zelfs nadat voormalig minister Schippers in maart 2017 had aangegeven dat het aanleveren van verzamelde ROM gegevens door zorgverleners onrechtmatig was, is een derde van de instellingen hiermee doorgegaan.

Het aanleveren van vertrouwelijke informatie zonder enige toestemming van de cliënt schaadt de vertrouwelijkheid in de relatie tussen cliënt en zorgverlener, terwijl deze vertrouwelijkheid juist essentieel is bij de behandeling van psychische klachten.
Het comité Stop BenchmarkROM is dan ook van mening dat het beroepsgeheim wordt geschonden en onderneemt een aantal stappen waaronder een oproep aan cliënten.

Cliënten kunnen een klacht indienen gericht tegen zorgverleners en/of BIG geregistreerde leidinggevenden en bestuurders die hebben besloten de aanlevering van ROM-behandelinformatie met schending van het medisch beroepsgeheim te hervatten op basis van veronderstelde toestemming.

Overweeg je om een klacht in te dienen tegen je bestuur of behandelaar, neem dan contact op met Stop BenchmarkROM
via: info@stopbenchmark.com.


PERSBERICHT
16 maart 2018

GGZ-zorgbestuurders gesommeerd te stoppen met aanlevering van bijzondere persoonsgegevens aan SBG

Het actiecomité StopBenchmarkROM heeft afgelopen woensdag de ggz-zorgbestuurders per aangetekende brief gesommeerd, om de aanlevering van bijzondere persoonsgegevens aan Stichting Benchmark GGZ (SBG) op basis van veronderstelde toestemming, stop te zetten.

De cliëntenraden van betreffende instellingen hebben donderdag per e-mail een afschrift van de brief aan hun bestuurders ontvangen. De raden vertegenwoordigen namelijk de patiënten die bij de instellingen onder behandeling zijn. Zij dienen, conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, betrokken te worden bij de besluitvorming omtrent (wijzigingen in de) aanlevering van medische patiënten data aan derden, zoals SBG.

Recent is gebleken dat de Parnassia Groep gestart is met het aanleveren en verwerken van bijzondere persoonsgegevens vanuit patiëntdossiers van zorgverleners aan SBG zonder de uitdrukkelijk, geïnformeerde toestemming van patiënten, terwijl dit wettelijke wel vereist is.

Door de bijzondere persoonsgegevens tóch aan te leveren aan SBG, zonder die vereiste toestemming, negeren instellingen het rapport dat de Algemene Rekenkamer begin 2017 uitbracht. Hierin staat dat de ROM-systematiek niet geschikt is voor het vergelijken op gemiddelde behandeluitkomst (benchmarking) en tevens ongeschikt is voor het vergelijken op de gemiddelde kwaliteit bij de zorginkoop. Ook wordt de waarschuwing, die acht kernhoogleraren Psychiatrie hebben geuit dat de ROM ongeschikt is om kwaliteit mee te meten, in de wind geslagen.

Medio 2017 gaf de directeur van de Stichting Benchmark GGZ toe dat een derde van de instellingen data is blijven aanleveren aan SBG.

Meer informatie:
· Brief aan Raad van Bestuur van GGZ instellingen
· Brief aan cliëntenraden van GGZ instellingen
· Artikel Trouw 19 mei 2017
GGZ deelde informatie patiënten zonder toestemming
· Artikel Trouw 27 februari 2018
GGZ-instelling deelt zonder toestemming gegevens met omstreden databank
· Kamervragen 2 maart 2018
Over het bericht dat GGZ-instelling Parnassia Groep ROM gegevens deelt met SBG

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *